Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cnk:koditex [2018/11/01 16:05]
Adrian Zasina [Jak citovat Koditex]
cnk:koditex [2018/11/01 16:15] (aktuální)
Václav Cvrček [Jak citovat Koditex]
Řádek 153: Řádek 153:
  
 <WRAP round tip 70%> <WRAP round tip 70%>
-Zasina, A. J. – Lukeš, D. – Komrsková, Z. – Poukarová, P. – Řehořková,​ A. //Koditex: korpus diverzifikovaných textů//. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2018. Dostupný z WWW: http://​www.korpus.cz+Zasina, A. J. – Lukeš, D. – Komrsková, Z. – Poukarová, P. – Řehořková,​ A.//Koditex: korpus diverzifikovaných textů//. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2018. Dostupný z WWW: http://​www.korpus.cz
 </​WRAP>​ </​WRAP>​