Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:koditex [2018/10/25 15:46]
Michal Křen [Zdroje dat]
cnk:koditex [2018/11/01 16:15]
Václav Cvrček [Jak citovat Koditex]
Řádek 153: Řádek 153:
  
 <WRAP round tip 70%> <WRAP round tip 70%>
-Zasina, ​Adrian ​J., David Lukeš, ​Zuzana ​Komrsková, ​Petra Poukarová ​ & Anna Řehořková. ​2018. Koditex ​(A corpus of diversified texts)Faculty of ArtsInstitute of the Czech National Corpus, Charles University in Prague.+Zasina, ​A. J. – Lukeš, ​D. – Komrsková, ​Z. – Poukarová, P. – Řehořková, A.: //Koditex: korpus diverzifikovaných textů//Ústav Českého národního korpusu FF UKPraha 2018. Dostupný z WWW: http://​www.korpus.cz
 </​WRAP>​ </​WRAP>​