Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cnk:klasifikace_textu_syn2015 [2020/06/18 13:05]
Václav Cvrček [2. Oborová literatura]
cnk:klasifikace_textu_syn2015 [2020/06/18 13:05] (aktuální)
Václav Cvrček [2. Oborová literatura]
Řádek 37: Řádek 37:
   - **POP: populárně naučnou literaturu** – texty určené pro nejširší laickou veřejnost se zájmem o daný obor (např. Bydlí s námi sladkovodní želva, Botanické zahrady a arboreta České republiky, Praktický houbař)   - **POP: populárně naučnou literaturu** – texty určené pro nejširší laickou veřejnost se zájmem o daný obor (např. Bydlí s námi sladkovodní želva, Botanické zahrady a arboreta České republiky, Praktický houbař)
   - **ADM: administrativu** – provozní řády, zápisy z jednání,​ pokyny a návody, výroční zprávy apod.   - **ADM: administrativu** – provozní řády, zápisy z jednání,​ pokyny a návody, výroční zprávy apod.
-  - **MEM: memoáry, (auto)biografie** – paměti, ​autobiografie ​(s výjimkou beletrizovaných autobiografií,​ které jsou řazeny do beletrie), korespondence (např. Bojoval jsem u Berlína, Chirurgovy poznámky, Meda Mládková - Můj úžasný život)+  - **MEM: memoáry, (auto)biografie** – paměti, ​(auto)biografie ​(s výjimkou beletrizovaných autobiografií,​ které jsou řazeny do beletrie), korespondence (např. Bojoval jsem u Berlína, Chirurgovy poznámky, Meda Mládková - Můj úžasný život)
  
 === Genre_group === === Genre_group ===