Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:kh-dopisy [2021/06/15 09:25]
Martin Stluka
cnk:kh-dopisy [2021/06/15 09:38] (aktuální)
Michal Křen
Řádek 19: Řádek 19:
  
 <WRAP round tip 70%> <WRAP round tip 70%>
-ADAM, R. – MARTÍNEK, F. – PÍŠA, P. – RYCHNOVSKÁ, L., a kol.: //KH-dopisy: korpus korespondence Karla Havlíčka.// Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK, 2017. Dostupný z WWW: <http://www.korpus.cz>+Adam, R. – Martínek, F. – Píša, P. – Rychnovská, L. et al.: //KH-dopisy: korpus korespondence Karla Havlíčka.// Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2017. Dostupný z WWW: <http://www.korpus.cz>
 </WRAP> </WRAP>