Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:kh-dopisy [2021/06/11 12:51]
Michal Křen
cnk:kh-dopisy [2021/06/15 09:38] (aktuální)
Michal Křen
Řádek 17: Řádek 17:
  
 Elektronická verze korespondence vznikala v letech 2012–2016 za podpory grantu GA ČR č. 406/12/0691, Korespondence Karla Havlíčka, řešitel: [[https://ucjtk.ff.cuni.cz/ustav/lide/zamestnanci/doc-mgr-robert-adam-ph-d/|doc. Mgr. Robert Adam, PhD.]] Elektronická verze korespondence vznikala v letech 2012–2016 za podpory grantu GA ČR č. 406/12/0691, Korespondence Karla Havlíčka, řešitel: [[https://ucjtk.ff.cuni.cz/ustav/lide/zamestnanci/doc-mgr-robert-adam-ph-d/|doc. Mgr. Robert Adam, PhD.]]
 +
 +<WRAP round tip 70%>
 +Adam, R. – Martínek, F. – Píša, P. – Rychnovská, L. et al.: //KH-dopisy: korpus korespondence Karla Havlíčka.// Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2017. Dostupný z WWW: <http://www.korpus.cz>
 +</WRAP>