Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cnk:kh-dopisy [2018/08/07 16:02]
Anna Řehořková
cnk:kh-dopisy [2018/08/07 16:05]
Anna Řehořková
Řádek 3: Řádek 3:
 **Korpus korespondence Karla Havlíčka** (kh-dopisy) obsahuje kompletní soubor dopisů, které souvisejí s osobou Karla Havlíčka (1821–1856). Spisovatel je vždy buď autorem, nebo přímým či nepřímým adresátem dopisů: zařazeny jsou i listy adresované redakci novin a časopisů, které Havlíček řídil. Dopisy jsou psány různými jazyky (česky, německy, polsky, francouzsky aj.). Celý soubor zahrnuje 1 203 dokumentů z let 1831–1856. Celkový rozsah korpusu je přibližně 500 tisíc slov. **Korpus korespondence Karla Havlíčka** (kh-dopisy) obsahuje kompletní soubor dopisů, které souvisejí s osobou Karla Havlíčka (1821–1856). Spisovatel je vždy buď autorem, nebo přímým či nepřímým adresátem dopisů: zařazeny jsou i listy adresované redakci novin a časopisů, které Havlíček řídil. Dopisy jsou psány různými jazyky (česky, německy, polsky, francouzsky aj.). Celý soubor zahrnuje 1 203 dokumentů z let 1831–1856. Celkový rozsah korpusu je přibližně 500 tisíc slov.
    
-Přepis textů probíhal formou transliterace,​ je zachován původní pravopis. Korpus není lemmatizován ani morfologicky značkován. Strukturní jednotky a metainformace ​zachycené ​v korpusu shrnuje následující tabulka:+Přepis textů probíhal formou transliterace,​ je zachován původní pravopis. Korpus není lemmatizován ani morfologicky značkován. Strukturní jednotky a metainformace ​obsažené ​v korpusu shrnuje následující tabulka:
  
 ^ struktura ^ atribut ^ popis ^ ^ struktura ^ atribut ^ popis ^