Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:intercorp:verze8 [2016/06/22 15:26]
Alexandr Rosen [Přístup k textům]
cnk:intercorp:verze8 [2017/07/10 09:13] (aktuální)
Michal Škrabal [Obsah korpusu]
Řádek 50: Řádek 50:
  
   * publistické články a zpravodajství z webových stránek [[http://www.project-syndicate.org|Project Syndicate]] a [[http://www.voxeurop.eu|VoxEurop]] (dříve PressEurop)   * publistické články a zpravodajství z webových stránek [[http://www.project-syndicate.org|Project Syndicate]] a [[http://www.voxeurop.eu|VoxEurop]] (dříve PressEurop)
-  * právní texty Evropské unie z korpusu [[http://langtech.jrc.it/JRC-Acquis.html|Acquis Communautaire]]+  * právní texty Evropské unie z korpusu [[https://ec.europa.eu/jrc/en/language-technologies/jrc-acquis|Acquis Communautaire]]
   * zápisy jednání Evropského parlamentu z let 2007–2011 z korpusu [[http://www.statmt.org/europarl|Europarl]]   * zápisy jednání Evropského parlamentu z let 2007–2011 z korpusu [[http://www.statmt.org/europarl|Europarl]]
   * filmové titulky z databáze [[http://www.opensubtitles.org|OpenSubtitles]]   * filmové titulky z databáze [[http://www.opensubtitles.org|OpenSubtitles]]