Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cnk:intercorp:verze7 [2016/09/02 12:51]
Michal Škrabal [Dotazy, připomínky a podněty]
cnk:intercorp:verze7 [2017/07/10 09:14] (aktuální)
Michal Škrabal [Obsah korpusu]
Řádek 101: Řádek 101:
   <li>publistické články a zpravodajství z webových stránek <a href="http://www.project-syndicate.org/" target="_blank">Project Syndicate</a> a <a href="http://www.presseurop.eu/" target="_blank">Presseurop</a></li>   <li>publistické články a zpravodajství z webových stránek <a href="http://www.project-syndicate.org/" target="_blank">Project Syndicate</a> a <a href="http://www.presseurop.eu/" target="_blank">Presseurop</a></li>
  
-<li>právní texty Evropské Unie z korpusu <a href="http://langtech.jrc.it/JRC-Acquis.html" target="_blank">Acquis Communautaire</a></li>+<li>právní texty Evropské Unie z korpusu <a href="https://ec.europa.eu/jrc/en/language-technologies/jrc-acquis" target="_blank">Acquis Communautaire</a></li>
  
 <li>zápisy jednání Evropského Parlamentu z let 2007–2011 z korpusu <a href="http://www.statmt.org/europarl/" target="_blank">Europarl</a></li> <li>zápisy jednání Evropského Parlamentu z let 2007–2011 z korpusu <a href="http://www.statmt.org/europarl/" target="_blank">Europarl</a></li>