Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cnk:intercorp:verze6 [2016/09/02 12:51]
Michal Škrabal [Dotazy, připomínky a podněty]
cnk:intercorp:verze6 [2017/07/10 09:16] (aktuální)
Michal Škrabal [Obsah korpusu]
Řádek 98: Řádek 98:
  
  
-<p><b>Jádrem</b> korpusu InterCorp jsou ručně zarovnané, převážně beletristické texty. Kromě toho korpus obsahuje také nabídku automaticky zpracovaných textů, tzv. <b>kolekce</b>. Aktuálně jsou k dispozici publistické články a zpravodajství z webových stránek <a href="http://www.project-syndicate.org/" target="_blank">Project Syndicate</a> a <a href="http://www.presseurop.eu/" target="_blank">Presseurop</a>, právní texty Evropské Unie z korpusu <a href="http://langtech.jrc.it/JRC-Acquis.html" target="_blank">Acquis Communautaire</a> a zápisy jednání Evropského Parlamentu z let 2007–2011 z korpusu <a href="http://www.statmt.org/europarl/" target="_blank">Europarl</a>. Tyto texty jsou zarovnané jen automaticky, v konkordancích tedy může být více vět, které si navzájem neodpovídají. Některé texty z korpusů Acquis Communautaire a Europarl byly částečně opraveny nebo vytříděny, takže se mohou ve srovnání s původním zdrojem lišit podobou i rozsahem. Jen automatické zarovnání bez ruční kontroly mají ve verzi 6 dočasně i některé texty z jádra, a to část textů převzatých z korpusu <a href="http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/medewerkers/content/b/a/a.a.barentsen/a.a.barentsen.html#tab_3" target="_blank">ASPAC – Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus</a>. Zarovnání těchto textů bude opraveno v další verzi. </p> +<p><b>Jádrem</b> korpusu InterCorp jsou ručně zarovnané, převážně beletristické texty. Kromě toho korpus obsahuje také nabídku automaticky zpracovaných textů, tzv. <b>kolekce</b>. Aktuálně jsou k dispozici publistické články a zpravodajství z webových stránek <a href="http://www.project-syndicate.org/" target="_blank">Project Syndicate</a> a <a href="http://www.presseurop.eu/" target="_blank">Presseurop</a>, právní texty Evropské Unie z korpusu <a href="https://ec.europa.eu/jrc/en/language-technologies/jrc-acquis" target="_blank">Acquis Communautaire</a> a zápisy jednání Evropského Parlamentu z let 2007–2011 z korpusu <a href="http://www.statmt.org/europarl/" target="_blank">Europarl</a>. Tyto texty jsou zarovnané jen automaticky, v konkordancích tedy může být více vět, které si navzájem neodpovídají. Některé texty z korpusů Acquis Communautaire a Europarl byly částečně opraveny nebo vytříděny, takže se mohou ve srovnání s původním zdrojem lišit podobou i rozsahem. Jen automatické zarovnání bez ruční kontroly mají ve verzi 6 dočasně i některé texty z jádra, a to část textů převzatých z korpusu <a href="http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/medewerkers/content/b/a/a.a.barentsen/a.a.barentsen.html#tab_3" target="_blank">ASPAC – Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus</a>. Zarovnání těchto textů bude opraveno v další verzi. </p> 
  
 <p>Každý cizojazyčný text má v korpusu svou českou verzi. Čeština je <p>Každý cizojazyčný text má v korpusu svou českou verzi. Čeština je