Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cnk:intercorp:verze5 [2016/09/02 12:54]
Michal Škrabal [Upozornění]
cnk:intercorp:verze5 [2017/07/10 09:16] (aktuální)
Michal Škrabal
Řádek 69: Řádek 69:
  
  
-<p><b>Jádrem</b> korpusu InterCorp jsou ručně zarovnané, převážně beletristické texty. Kromě toho korpus obsahuje také nabídku automaticky zpracovaných textů, tzv. <b>kolekce</b>. Aktuálně jsou k dispozici kolekce publistických článků z webových stránek <a href="http://www.project-syndicate.org/" target="_blank">Project Syndicate</a> a <a href="http://www.presseurop.eu/" target="_blank">Presseurop</a>, a dále balíček právních textů <a href="http://langtech.jrc.it/JRC-Acquis.html" target="_blank">Acquis Communautaire</a>. Tyto texty jsou zarovnané jen automaticky, v konkordancích tedy může být více vět, které si navzájem neodpovídají.</p> +<p><b>Jádrem</b> korpusu InterCorp jsou ručně zarovnané, převážně beletristické texty. Kromě toho korpus obsahuje také nabídku automaticky zpracovaných textů, tzv. <b>kolekce</b>. Aktuálně jsou k dispozici kolekce publistických článků z webových stránek <a href="http://www.project-syndicate.org/" target="_blank">Project Syndicate</a> a <a href="http://www.presseurop.eu/" target="_blank">Presseurop</a>, a dále balíček právních textů <a href="https://ec.europa.eu/jrc/en/language-technologies/jrc-acquis" target="_blank">Acquis Communautaire</a>. Tyto texty jsou zarovnané jen automaticky, v konkordancích tedy může být více vět, které si navzájem neodpovídají.</p> 
          
 <p>Každý cizojazyčný text má v korpusu svou českou verzi. Čeština je tedy tzv. pivot, česká verze textu (originál nebo překlad) je zarovnaná s jednou nebo více verzemi cizojazyčnými. Celkový rozsah zpřístupněné části korpusu ve verzi 5 z června 2012 je 91 529 000 slov v zarovnaných cizojazyčných textech v jádru a 451 112 000 slov v zarovnaných cizojazyčných textech v kolekcích, historii verzí najdete <a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/cnk:intercorp:historie">zde</a>. Rozložení textů v rámci jádra a v jednotlivých kolekcích je znázorněno na následujících grafech. Velikost je udávána v milionech slov.</p> <p>Každý cizojazyčný text má v korpusu svou českou verzi. Čeština je tedy tzv. pivot, česká verze textu (originál nebo překlad) je zarovnaná s jednou nebo více verzemi cizojazyčnými. Celkový rozsah zpřístupněné části korpusu ve verzi 5 z června 2012 je 91 529 000 slov v zarovnaných cizojazyčných textech v jádru a 451 112 000 slov v zarovnaných cizojazyčných textech v kolekcích, historii verzí najdete <a href="https://wiki.korpus.cz/doku.php/cnk:intercorp:historie">zde</a>. Rozložení textů v rámci jádra a v jednotlivých kolekcích je znázorněno na následujících grafech. Velikost je udávána v milionech slov.</p>