Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cnk:intercorp:verze3 [2015/04/13 12:00]
Václav Cvrček
cnk:intercorp:verze3 [2016/09/02 12:55] (aktuální)
Michal Škrabal [Upozornění]
Řádek 261: Řádek 261:
  
 </HTML> </HTML>
-====Upozornění==== 
-<HTML> 
  
-  <p> 
-Vyhledávací rozhraní Park se stále vyvíjí, je proto možné, že při hledání v korpusu narazíte na problémy nebo budete postrádat některé funkce, které znáte z vyhledávače v českém (jednojazykovém) korpusu. Popis problémů, připomínky a podněty k dalšímu vývoji rozhraní uvítáme na adrese  
-</p> 
-<p><img src="http://ucnk.ff.cuni.cz/intercorp/img/adresy/mava_a.gif"></p> 
- 
- 
-</HTML> 
 ====Poděkování==== ====Poděkování====
 <HTML> <HTML>