Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:intercorp:verze3 [2015/02/04 10:53]
Václav Cvrček [Poděkování]
cnk:intercorp:verze3 [2016/09/02 12:55] (aktuální)
Michal Škrabal [Upozornění]
Řádek 59: Řádek 59:
  
 ====Přístup k textům==== ====Přístup k textům====
-<​HTML>​+InterCorp má v řadě korpusů budovaných v ÚČNK zvláštní postavení hned v několika ohledech:
  
-<​p>​InterCorp má v řadě korpusů budovaných v ÚČNK zvláštní postavení hned v několika ohledech: +  * je přístupný přes rozhraní ​KonText pomocí speciálního [[kurz:hledani_v_paralelnim_korpusu|dotazovacího formuláře]] 
-</​p>​ +  ​* ​specifikem InterCorpu je také jeho inkrementální povaha: zatímco většina ostatních korpusů ČNK jsou neměnné ​[[pojmy:​referencni|referenční]] entity, objem textů i počet jazyků zpřístupněných v korpusu InterCorp se postupně zvyšuje ​(verze jsou ovšem od roku 2014 zpětně dostupné)
- +
-<​ul><​li> ​je přístupný přes speciální ​rozhraní ​<a href="​http://​www.korpus.cz/​Park/"​ target="​_blank">​Park</​a>,​ které je naší nadstavbou nad  systémem Manatee Pavla Rychlého; stručný návod k použití Parku najdete <a href="​http://​www.korpus.cz/​intercorp/?​req=page:​manual&​amp;​lang=cs">​zde</​a>;​ autorem Parku je Michal Štourač</​li></​ul>​ +
- +
-<​ul><​li><​a href="​http://​www.korpus.cz/​corpora/​intercorp/"​ target="​_blank">​jednojazyčné</​a>​ verze všech paralelních korpusů jsou zpřístupněné pomocí webové verze rozhraní Bonito, takžje možné na korpusy jednotlivých jazyků používat standardní nástroje, jako jsou filtry, třídění,​ kolokace, frekvenční distribuce, náhodné vzorky atd.; stejně jako se všemi cizojazyčnými korpusy je navíc možné pracovat i s odpovídajícími verzemi češtiny</​li></​ul>​ +
- +
-<​ul><​li>​specifikem InterCorpu je také jeho inkrementální povaha: zatímco většina ostatních korpusů ČNK jsou neměnné referenční entity, objem textů i počet jazyků zpřístupněných v korpusu InterCorp se postupně zvyšuje</​li></​ul>​ +
- +
-</​HTML>​+
 ====Obsah korpusu==== ====Obsah korpusu====
 <​HTML>​ <​HTML>​
Řádek 165: Řádek 157:
 <td align="​center"​ nowrap="​nowrap">​✔</​td>​ <td align="​center"​ nowrap="​nowrap">​✔</​td>​
 <td align="​center"​ nowrap="​nowrap">​✔</​td>​ <td align="​center"​ nowrap="​nowrap">​✔</​td>​
-<td align="​center"​ nowrap="​nowrap"><​a href="​http://​korpus.cz/​bonito/​znacky.php">​česky</​a>​ <a href="​http://​ufal.mff.cuni.cz/​pdt/​Morphology_and_Tagging/​Doc/​hmptagqr.html">​anglicky</​a>​ *)</​td>​+<td align="​center"​ nowrap="​nowrap"><​a href="​http://​wiki.korpus.cz/doku.php/​seznamy:​tagy">​česky</​a>​ <a href="​http://​ufal.mff.cuni.cz/​pdt/​Morphology_and_Tagging/​Doc/​hmptagqr.html">​anglicky</​a>​ *)</​td>​
 <td align="​center"​ nowrap="​nowrap"><​a href="​http://​ufal.mff.cuni.cz/​pdt/​Morphology_and_Tagging/​Doc/​docc0pos.ps">​anglicky</​a></​td>​ <td align="​center"​ nowrap="​nowrap"><​a href="​http://​ufal.mff.cuni.cz/​pdt/​Morphology_and_Tagging/​Doc/​docc0pos.ps">​anglicky</​a></​td>​
 <td align="​center"​ nowrap="​nowrap"><​a href="​http://​ufal.mff.cuni.cz/​morce/">​Morče</​a></​td>​ <td align="​center"​ nowrap="​nowrap"><​a href="​http://​ufal.mff.cuni.cz/​morce/">​Morče</​a></​td>​
Řádek 269: Řádek 261:
  
 </​HTML>​ </​HTML>​
-====Upozornění==== 
-<​HTML>​ 
  
-  <p> 
-Vyhledávací rozhraní Park se stále vyvíjí, je proto možné, že při hledání v korpusu narazíte na problémy nebo budete postrádat některé funkce, které znáte z vyhledávače v českém (jednojazykovém) korpusu. Popis problémů, připomínky a podněty k dalšímu vývoji rozhraní uvítáme na adrese ​ 
-</p> 
-<​p><​img src="​http://​ucnk.ff.cuni.cz/​intercorp/​img/​adresy/​mava_a.gif"></​p>​ 
- 
- 
-</​HTML>​ 
 ====Poděkování==== ====Poděkování====
 <​HTML>​ <​HTML>​
Řádek 336: Řádek 319:
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====
  
-<WRAP round box 60%>+<WRAP round box 50%>
 [[cnk:​intercorp|InterCorp]] • [[cnk:​intercorp:​verze7|Verze 7]] • [[cnk:​intercorp:​verze6|Verze 6]] • [[cnk:​intercorp:​verze5|Verze 5]] • [[cnk:​intercorp:​verze4|Verze 4]] • [[cnk:​intercorp:​historie|Historie verzí]] [[cnk:​intercorp|InterCorp]] • [[cnk:​intercorp:​verze7|Verze 7]] • [[cnk:​intercorp:​verze6|Verze 6]] • [[cnk:​intercorp:​verze5|Verze 5]] • [[cnk:​intercorp:​verze4|Verze 4]] • [[cnk:​intercorp:​historie|Historie verzí]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​