Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cnk:intercorp:verze10 [2018/09/21 16:46]
Adrian Zasina [Velikost korpusu v tisících slov] úprava čísel
cnk:intercorp:verze10 [2019/10/06 20:45] (aktuální)
Michal Škrabal [Poděkování]
Řádek 219: Řádek 219:
   * [[http://​www.ling.su.se/​english/​nlp/​tools/​stagger/​stagger-the-stockholm-tagger-1.98986|Stagger a IceStagger]] pro švédštinu a islandštinu (s poděkováním Robertu Östlingovi)   * [[http://​www.ling.su.se/​english/​nlp/​tools/​stagger/​stagger-the-stockholm-tagger-1.98986|Stagger a IceStagger]] pro švédštinu a islandštinu (s poděkováním Robertu Östlingovi)
   *   ​[[https://​github.com/​uzh/​reldi/​tree/​master/​tools/​tagger|RelDI tagger]] pro chorvatštinu a srbštinu (s poděkováním Nikolovi Ljubešićovi)   *   ​[[https://​github.com/​uzh/​reldi/​tree/​master/​tools/​tagger|RelDI tagger]] pro chorvatštinu a srbštinu (s poděkováním Nikolovi Ljubešićovi)
-  * [[https://​peteris.rocks/​blog/​latvian-part-of-speech-tagging/​|LVTagger]] pro lotyštinu (s poděkováním Pēterisu ​Rocksovi ​a Michalu Škrabalovi)+  * [[https://​peteris.rocks/​blog/​latvian-part-of-speech-tagging/​|LVTagger]] pro lotyštinu (s poděkováním Pēterisu ​Paikensovi ​a Michalu Škrabalovi)
  
 ---- ----