Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cnk:fictree [2017/12/18 19:20]
Michal Křen [Jak citovat korpus FicTree]
cnk:fictree [2017/12/18 19:25] (aktuální)
Michal Křen [Jak citovat korpus FicTree]
Řádek 59: Řádek 59:
 ===== Jak citovat korpus FicTree ===== ===== Jak citovat korpus FicTree =====
 <WRAP round tip 70%> <WRAP round tip 70%>
-Jelínek, T. – Hnátková, M. – Skoumalová,​ H.: FicTree: manuálně syntakticky anotovaný korpus české beletrie, verze 1 z 22. 11. 2017. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2017. Dostupný z WWW: http://​www.korpus.cz+Jelínek, T. – Hnátková, M. – Skoumalová,​ H.: //FicTree: manuálně syntakticky anotovaný korpus české beletrie//. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2017. Dostupný z WWW: http://​www.korpus.cz
  
 Jelínek, T.: FicTree: a Manually Annotated Treebank of Czech Fiction. In: J. Hlaváčová (Ed.): //ITAT 2017 Proceedings//,​ pp. 181–185. http://​ceur-ws.org/​Vol-1885/​181.pdf Jelínek, T.: FicTree: a Manually Annotated Treebank of Czech Fiction. In: J. Hlaváčová (Ed.): //ITAT 2017 Proceedings//,​ pp. 181–185. http://​ceur-ws.org/​Vol-1885/​181.pdf