Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cnk:dialekt [2018/05/03 09:12]
Martina Waclawičová [Zpracování nářečních nahrávek]
cnk:dialekt [2018/05/03 09:13]
Martina Waclawičová [Složení korpusu DIALEKT a sběr dat]
Řádek 25: Řádek 25:
 Co se týká metodiky sběru dat, praktikují se zásady, které jsou běžné v oblasti české dialektologie. V této fázi získávání nářečního materiálu se přednostně soustředíme na zachycení nejstaršího stavu tradičního teritoriálního dialektu. V případě obou korpusových vrstev se tedy terénní nářeční výzkum zaměřuje výhradně na příslušníky nejstarší generace (zatím neregistrujeme generační rozdíly), aby byly zachyceny původní nářeční rysy. Mluvčími jsou především místní rodáci zpravidla z venkovských lokalit, kteří patřili ke starousedlé vrstvě obyvatelstva,​ většinou se nestěhovali a byli spjatí se zemědělským způsobem života nebo s řemeslem. Vybíráni byli hlavně nářeční mluvčí ve věkové kategorii nad 60 let, kteří se narodili v období od konce 19. století až do 1. poloviny 20. století. ​ Co se týká metodiky sběru dat, praktikují se zásady, které jsou běžné v oblasti české dialektologie. V této fázi získávání nářečního materiálu se přednostně soustředíme na zachycení nejstaršího stavu tradičního teritoriálního dialektu. V případě obou korpusových vrstev se tedy terénní nářeční výzkum zaměřuje výhradně na příslušníky nejstarší generace (zatím neregistrujeme generační rozdíly), aby byly zachyceny původní nářeční rysy. Mluvčími jsou především místní rodáci zpravidla z venkovských lokalit, kteří patřili ke starousedlé vrstvě obyvatelstva,​ většinou se nestěhovali a byli spjatí se zemědělským způsobem života nebo s řemeslem. Vybíráni byli hlavně nářeční mluvčí ve věkové kategorii nad 60 let, kteří se narodili v období od konce 19. století až do 1. poloviny 20. století. ​
  
-Nářeční promluvy mají spíše neformální ráz, přestože je explorátoři (nahrávající) vedli s informátory (nářečními mluvčími) formou řízeného rozhovoru – metodou užívanou v dialektologii. Mezi přepsanými nářečními nahrávkami se vyskytuje většinou nepřipravený monologický typ promluvy realizovaný v soukromém domácím prostředí. ​ Témata promluv souvisí s tradičním venkovským životem a tehdejší světem, jsou tedy spojena se zemědělstvím,​ řemesly, místními zvyky a tradicemi, lidovým folklorem, dobovými událostmi atp., např. ​Tkalcovánízakletém hadovi, ​Začátek II. světové války. V těchto promluvách jsou dochovány dialektismy ze všech jazykových rovin (fonetické a fonologické,​ morfologické,​ syntaktické i lexikální).+Nářeční promluvy mají spíše neformální ráz, přestože je explorátoři (nahrávající) vedli s informátory (nářečními mluvčími) formou řízeného rozhovoru – metodou užívanou v dialektologii. Mezi přepsanými nářečními nahrávkami se vyskytuje většinou nepřipravený monologický typ promluvy realizovaný v soukromém domácím prostředí. ​ Témata promluv souvisí s tradičním venkovským životem a tehdejší světem, jsou tedy spojena se zemědělstvím,​ řemesly, místními zvyky a tradicemi, lidovým folklorem, dobovými událostmi atp., např. ​tkalcovánívyprávění o zakletém hadovi, ​o začátku II. světové války. V těchto promluvách jsou dochovány dialektismy ze všech jazykových rovin (fonetické a fonologické,​ morfologické,​ syntaktické i lexikální).
  
 Nářeční korpus má také bohaté sociolingvistické značkování,​ což bude možné využít i při tvorbě subkorpusů,​ viz dvě nejspodnější tabulky v oddílu [[pojmy:​atributy_strukturni#​strukturni_atributy_mluvenych_korpusu|Strukturní atributy mluvených korpusů]]. Nářeční korpus má také bohaté sociolingvistické značkování,​ což bude možné využít i při tvorbě subkorpusů,​ viz dvě nejspodnější tabulky v oddílu [[pojmy:​atributy_strukturni#​strukturni_atributy_mluvenych_korpusu|Strukturní atributy mluvených korpusů]].