Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cnk:dialekt:pravidla [2018/04/26 10:40]
Martina Waclawičová [Dialektologická rovina]
cnk:dialekt:pravidla [2018/04/26 10:40] (aktuální)
Martina Waclawičová [Dialektologická rovina]
Řádek 33: Řádek 33:
 V odpovídajících nářečních oblastech, např. východomoravské,​ je zaznamenávána výslovnost **měkkého //ľ//** (//aľe//) a **tvrdého //ł//** (//był//). Zachycujeme rovněž výslovnost **středního //l//**. V odpovídajících nářečních oblastech, např. východomoravské,​ je zaznamenávána výslovnost **měkkého //ľ//** (//aľe//) a **tvrdého //ł//** (//był//). Zachycujeme rovněž výslovnost **středního //l//**.
  
-Zachycujeme i **dlouhé slabikotvorné //ĺ//** (//sĺp//) a **//ŕ//** (//tŕn, smŕt//)+Zachycujeme i **dlouhé slabikotvorné //ĺ//** (//sĺp//) a **//ŕ//** (//tŕn, smŕt//).
  
 **Asimilace znělosti** je zapisována na základě výslovnosti,​ a to jak uvnitř slova (//​abyzme//​),​ tak asimilace mezislovní (//biz bil, z maminkou//​). U mezislovní asimilace mohou nastat případy, kdy není asimilace zachycena proto, že v proudu řeči následuje slovní předěl nebo pauza, vyznačená na ortografické rovině. **Asimilace znělosti** je zapisována na základě výslovnosti,​ a to jak uvnitř slova (//​abyzme//​),​ tak asimilace mezislovní (//biz bil, z maminkou//​). U mezislovní asimilace mohou nastat případy, kdy není asimilace zachycena proto, že v proudu řeči následuje slovní předěl nebo pauza, vyznačená na ortografické rovině.