Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cnk:dialekt:prace [2021/01/14 09:41]
Martina Waclawičová [Související odkazy]
cnk:dialekt:prace [2022/04/22 08:29] (aktuální)
Michal Škrabal [2.1 Nastavení/zobrazení některých funkcí a parametrů]
Řádek 33: Řádek 33:
  
 === Přehrání zvukové stopy === === Přehrání zvukové stopy ===
-Pokud si chceme přehrát zvukovou stopu odpovídající přepisu, klikneme v konkordančním řádku na **modrou hranatou závorku** (ať už levou nebo pravou) a přehraje se nám příslušná část nahrávky odpovídající přepisu uvnitř závorek. Nahrávku si nelze přehrát ani stáhnout celou, pouze po jednotlivých úsecích v závorkách.+Pokud si chceme přehrát zvukovou stopu odpovídající přepisu, klikneme v konkordančním řádku na **modrou hranatou závorku** (ať už levou nebo pravou) a přehraje se nám příslušná část nahrávky odpovídající přepisu uvnitř závorek. Nahrávku si nelze přehrát ani stáhnout celou, pouze po jednotlivých úsecích v závorkách. Mnohem přehledněji lze repliky dialogu sledovat po kliknutí na KWIC v náhledovém režimu Promluvy.
  
 === Nastavení klávesnice s nářečními znaky === === Nastavení klávesnice s nářečními znaky ===