Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
cnk:dialekt:mapa [2018/06/27 10:38]
Michal Křen [Jak citovat mapu]
cnk:dialekt:mapa [2018/06/28 14:23]
Hana Goláňová [Jak citovat mapu]
Řádek 7: Řádek 7:
  
 <WRAP center round tip 80%> <WRAP center round tip 80%>
-Mapa zveřejněná na této stránce byla vytvořena s cílem umožnit veřejnosti aktuální přehled územního členění nářečí českého jazyka, do kterého jsou zařazovány získané nářeční nahrávky. Při tvorbě mapových podkladů a územního členění nářečí českého jazyka pro [[cnk:​dialekt|korpus DIALEKT]] jsme vycházeli především z Českého jazykového atlasu, Encyklopedického slovníku češtiny (2002) a Nástinu české dialektologie J. Běliče (1972). Ve zpřesňování hranic pokračujeme na základě dalších nářečních monografií a konzultací s kolegy ​z dialektologie i nadále, takže mapové podklady ještě procházejí vývojem. V případě, že mapu použijete ve vědecké ​práci, uvádějte ji prosím v bibliografii následujícím způsobem:+Mapa zveřejněná na této stránce byla vytvořena s cílem umožnit veřejnosti aktuální přehled územního členění nářečí českého jazyka, do kterého jsou zařazovány získané nářeční nahrávky. Při tvorbě mapových podkladů a územního členění nářečí českého jazyka pro [[cnk:​dialekt|korpus DIALEKT]] jsme vycházeli především z Českého jazykového atlasu, Encyklopedického slovníku češtiny (2002) a Nástinu české dialektologie J. Běliče (1972). Ve zpřesňování hranic pokračujeme ​i nadále ​na základě dalších nářečních monografií a konzultací s kolegy ​dialektology,​ kterým tímto děkujeme, takže mapové podklady ještě procházejí vývojem. V případě, že mapu použijete ve své práci, uvádějte ji prosím v bibliografii následujícím způsobem:
  
-Goláňová,​ H.: //Mapa nářečí českého jazyka//. Verze ze dne 26. 6. 2018. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2018. Dostupné z WWW: http://​www.korpus.cz+Goláňová,​ H. – Kupka, K.: //Mapa nářečí českého jazyka//. Verze ze dne 26. 6. 2018. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2018. Dostupné z WWW: http://​www.korpus.cz 
 +</​WRAP>​
  
-Kupka, K.: //Mapa nářečí českého jazyka. Kartografické provedení//​. Verze ze dne 26. 6. 2018. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2018. Dostupné z WWW: http://​www.korpus.cz 
  
-</​WRAP>​ 
  
 ====== Nářeční oblasti (skupiny), podskupiny, úseky, typy ====== ====== Nářeční oblasti (skupiny), podskupiny, úseky, typy ======