Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
cnk:dialekt:mapa [2018/05/10 10:30]
Martina Waclawičová [Mapa nářečí českého jazyka]
cnk:dialekt:mapa [2019/06/26 10:13]
Martina Waclawičová [Mapa nářečí českého jazyka]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Mapa nářečí českého jazyka ====== ====== Mapa nářečí českého jazyka ======
-{{ :​cnk:​dialekt:​nareci_cr.jpg?​direct&​1000 |}} 
  
-== Pozn. == +{{ :​cnk:​dialekt:​nareci_cr_21_6_2019.jpg?​direct&​1000 }} 
-Při tvorbě mapových podkladů a územního členění nářečí českého jazyka pro [[cnk:​dialekt|korpus DIALEKT]] jsme vycházeli především z Českého jazykového atlasu, Encyklopedického slovníku češtiny (2002) a Nástinu české dialektologie J. Běliče (1972). ​I nadále pokračujeme ve zpřesňování hranic na základě dalších nářečních monografií a konzultací s kolegy ​z dialektologie, takže mapové ​podlady ​ještě procházejí vývojem. ​+ 
 +Pozn.: Na mapě jsou vyznačena města s počtem obyvatel nad 25 tisíc. 
 +====== Jak citovat mapu ====== 
 + 
 +<WRAP center round tip 80%> 
 +Mapa zveřejněná na této stránce byla vytvořena s cílem umožnit veřejnosti aktuální přehled územního členění nářečí českého jazyka, do kterého jsou zařazovány získané nářeční nahrávky. ​Při tvorbě mapových podkladů a územního členění nářečí českého jazyka pro [[cnk:​dialekt|korpus DIALEKT]] jsme vycházeli především z Českého jazykového atlasu, Encyklopedického slovníku češtiny (2002) a Nástinu české dialektologie J. Běliče (1972). ​Ve zpřesňování hranic ​pokračujeme i nadále ​na základě dalších nářečních monografií a konzultací s kolegy ​dialektology,​ kterým tímto děkujeme, takže mapové ​podklady ​ještě procházejí vývojem. ​V případě, že mapu použijete ve své práci, uvádějte ji prosím v bibliografii následujícím způsobem:​ 
 + 
 +Goláňová,​ H. – Kupka, K.: //Mapa nářečí českého jazyka//. Verze ze dne 9. 1. 2019. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2019. Dostupné z WWW: http://​www.korpus.cz 
 +</​WRAP>​ 
 + 
 + 
 ====== Nářeční oblasti (skupiny), podskupiny, úseky, typy ====== ====== Nářeční oblasti (skupiny), podskupiny, úseky, typy ======
  
Řádek 32: Řádek 42:
 === 4.1 Jihočeský okrajový úsek === === 4.1 Jihočeský okrajový úsek ===
 4.1a Doudlebský typ\\ 4.1a Doudlebský typ\\
-4.2b Prachatický typ\\+4.1b Prachatický typ\\
  
 ==== 5 Českomoravská nářeční oblast ==== ==== 5 Českomoravská nářeční oblast ====
Řádek 38: Řádek 48:
 === 5.1 Českomoravský okrajový úsek === === 5.1 Českomoravský okrajový úsek ===
 5.1a Žďársko-bystřický typ\\ 5.1a Žďársko-bystřický typ\\
-5.2b Jemnický typ\\+5.1b Jemnický typ\\
  
  
Řádek 89: Řádek 99:
  
 === 8.1.2 Východní (ostravský) úsek === === 8.1.2 Východní (ostravský) úsek ===
-8.2.1a Ostravický typ +8.1.2a Ostravický typ 
  
 === 8.1.3 Jižní (frenštátský) úsek === === 8.1.3 Jižní (frenštátský) úsek ===
Řádek 104: Řádek 114:
  
 ==== 10 Pohraničí moravské a slezské ==== ==== 10 Pohraničí moravské a slezské ====
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-