Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cnk:czesl-sgt [2019/10/31 19:54]
Alexandr Rosen [CzeSL-SGT – korpus češtiny nerodilých mluvčích s automaticky provedenou anotací]
cnk:czesl-sgt [2019/10/31 19:55] (aktuální)
Alexandr Rosen [CzeSL-SGT – korpus češtiny nerodilých mluvčích s automaticky provedenou anotací]
Řádek 8: Řádek 8:
  
 Korpus lze prohledávat on-line přes [[http://​www.korpus.cz/​kontext|vyhledávací rozhraní KonText]] Českého národního korpusu (dostupné na portálu [[http://​korpus.cz|korpus.cz]]),​ nebo ho lze získat celý jako data ze serveru [[http://​www.lindat.cz|LINDAT]].\\ Korpus lze prohledávat on-line přes [[http://​www.korpus.cz/​kontext|vyhledávací rozhraní KonText]] Českého národního korpusu (dostupné na portálu [[http://​korpus.cz|korpus.cz]]),​ nebo ho lze získat celý jako data ze serveru [[http://​www.lindat.cz|LINDAT]].\\
- 
-Podrobnější údaje o korpusu CzeSL-SGT viz [[http://​utkl.ff.cuni.cz/​%7Erosen/​public/​2014-czesl-sgt-cs.pdf]]. 
  
 ===== Jak citovat CzeSL-SGT ===== ===== Jak citovat CzeSL-SGT =====