Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
cnk:czesl-sgt [2015/01/23 15:59]
Václav Cvrček
cnk:czesl-sgt [2015/03/24 10:43]
Václav Cvrček
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== CzeSL-SGT – korpus češtiny nerodilých mluvčích s automaticky provedenou anotací ====== ====== CzeSL-SGT – korpus češtiny nerodilých mluvčích s automaticky provedenou anotací ======
  
-Žákovský korpus CzeSL-SGT (//​**Cze**ch as a **S**econd **L**anguage with **S**pelling,​ **G**rammar and **T**ags//) obsahuje přepisy písemných prací nerodilých mluvčích češtiny. Navazuje tak na část CIZ korpusu [[cnk:​czesl-plain|CzeSL-plain]]:​ obsahuje její jazyková data, obsahuje však navíc ​další textysebrané v roce 2013.+Žákovský korpus CzeSL-SGT (//​**Cze**ch as a **S**econd **L**anguage with **S**pelling,​ **G**rammar and **T**ags//) obsahuje přepisy písemných prací nerodilých mluvčích češtiny. Navazuje tak na část CIZ korpusu [[cnk:​czesl-plain|CzeSL-plain]]:​ obsahuje její jazyková data a nadto i další texty sebrané v roce 2013.
  
 Slovní tvary jsou označeny slovním druhem, morfologickými kategoriemi a základním tvarem (lemmatem). Některé tvary jsou opraveny a výsledná podoba textu znovu slovnědruhově a morfologicky označena. Na základě porovnání původní a opravené podoby tvarů je stanoven druh chyby. Všechny tyto údaje jsou určeny automaticky,​ je tedy třeba počítat s nepřesnostmi a omyly.\\ ​ Slovní tvary jsou označeny slovním druhem, morfologickými kategoriemi a základním tvarem (lemmatem). Některé tvary jsou opraveny a výsledná podoba textu znovu slovnědruhově a morfologicky označena. Na základě porovnání původní a opravené podoby tvarů je stanoven druh chyby. Všechny tyto údaje jsou určeny automaticky,​ je tedy třeba počítat s nepřesnostmi a omyly.\\ ​