Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
cnk:czesl-sgt [2014/06/09 16:52]
Jan Kocek
cnk:czesl-sgt [2015/01/23 15:59]
Václav Cvrček
Řádek 8: Řádek 8:
  
 Korpus lze prohledávat on-line přes [[http://​www.korpus.cz/​kontext|vyhledávací rozhraní KonText]] Českého národního korpusu (dostupné na portálu [[http://​korpus.cz|korpus.cz]]),​ nebo ho lze získat celý jako data ze serveru [[http://​www.lindat.cz|LINDAT]].\\ Korpus lze prohledávat on-line přes [[http://​www.korpus.cz/​kontext|vyhledávací rozhraní KonText]] Českého národního korpusu (dostupné na portálu [[http://​korpus.cz|korpus.cz]]),​ nebo ho lze získat celý jako data ze serveru [[http://​www.lindat.cz|LINDAT]].\\
 +
 +===== Jak citovat CzeSL-SGT =====
 +
 +<WRAP round tip 70%>
 +Šebesta, K. - Bedřichová,​ Z. - Šormová, K. - Štindlová,​ B. - Hrdlička, M. - Hrdličková,​ T. - Hana, J. - Petkevič, V. - Jelínek, T. - Škodová, S. - Poláčková,​ M. - Janeš, P. - Lundáková,​ K. - Skoumalová,​ H. - Sládek, Š. - Pierscieniak,​ P. - Toufarová, D. - Richter, M. - Straka, M. - Rosen, A.: //​CzeSL-SGT:​ korpus češtiny nerodilých mluvčích s automaticky provedenou anotací, verze 2 z 28. 7. 2014//. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2014. Dostupný z WWW: http://​www.korpus.cz
 +</​WRAP>​
 +
  
  
   * Podrobný popis korpusu: [[http://​utkl.ff.cuni.cz/​~rosen/​public/​2014-czesl-sgt-cs.pdf]]   * Podrobný popis korpusu: [[http://​utkl.ff.cuni.cz/​~rosen/​public/​2014-czesl-sgt-cs.pdf]]