Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cnk:czesl-sgt-basic [2019/10/31 19:51]
Alexandr Rosen vytvořeno
cnk:czesl-sgt-basic [2019/10/31 19:53] (aktuální)
Alexandr Rosen
Řádek 8: Řádek 8:
  
 Korpus lze prohledávat on-line přes [[http://​www.korpus.cz/​kontext|vyhledávací rozhraní KonText]] Českého národního korpusu (dostupné na portálu [[http://​korpus.cz|korpus.cz]]). Korpus lze prohledávat on-line přes [[http://​www.korpus.cz/​kontext|vyhledávací rozhraní KonText]] Českého národního korpusu (dostupné na portálu [[http://​korpus.cz|korpus.cz]]).
 +
 +Podrobnější údaje o korpusu CzeSL-SGT viz [[http://​utkl.ff.cuni.cz/​%7Erosen/​public/​2014-czesl-sgt-cs.pdf]].