AplikaceAplikace
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cnk:citace [2021/01/14 18:13]
Michal Křen [Lemmatizace a tagování]
cnk:citace [2021/02/17 16:16] (aktuální)
Adrian Zasina [Citování aplikací] KonText
Řádek 55: Řádek 55:
  
 Tomáš Machálek (2014): KonText -- aplikace pro práci s jazykovými korpusy. FF UK, Praha. Dostupný z WWW: <http://kontext.korpus.cz>. Tomáš Machálek (2014): KonText -- aplikace pro práci s jazykovými korpusy. FF UK, Praha. Dostupný z WWW: <http://kontext.korpus.cz>.
 +
 +Tomáš Machálek (2020): KonText: Advanced and Flexible Corpus Query Interface. In: //[[http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2020/pdf/2020.lrec-1.865.pdf|Proceedings of LREC 2020]]//, s. 7005–7010.
  
 **[[manualy:syd|SyD]]** **[[manualy:syd|SyD]]**