AplikaceAplikace
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:citace [2021/01/13 10:39]
Tomáš Jelínek
cnk:citace [2021/02/17 16:16] (aktuální)
Adrian Zasina [Citování aplikací] KonText
Řádek 30: Řádek 30:
  
 Jan Hajič (2004): //Disambiguation of Rich Inflection (Computational Morphology of Czech)//. Vol. 1. Karolinum Charles University Press, Praha. Jan Hajič (2004): //Disambiguation of Rich Inflection (Computational Morphology of Czech)//. Vol. 1. Karolinum Charles University Press, Praha.
- 
-Jan Hajič, Eduard Bejček, Jaroslava Hlaváčová, Marie Mikulová, Milan Straka, Jan Štěpánek, Barbora Štěpánková: Prague Dependency Treebank - Consolidated 1.0. In: Proceedings of the 12th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2020), European Language Resources Association, Marseille, France, ISBN 979-10-95546-34-4, pp. 5208-5218, 2020. 
  
 Milena Hnátková, Michal Křen, Pavel Procházka, Hana Skoumalová (2014): The SYN-series corpora of written Czech. In: //Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14)//. ELRA, Reykjavík, s. 160–164. http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2014/pdf/294_Paper.pdf Milena Hnátková, Michal Křen, Pavel Procházka, Hana Skoumalová (2014): The SYN-series corpora of written Czech. In: //Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14)//. ELRA, Reykjavík, s. 160–164. http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2014/pdf/294_Paper.pdf
Řádek 38: Řádek 36:
  
 Vladimír Petkevič (2014): Problémy automatické morfologické disambiguace češtiny. //Naše řeč// 97 (4), s. 194–207. Vladimír Petkevič (2014): Problémy automatické morfologické disambiguace češtiny. //Naše řeč// 97 (4), s. 194–207.
- 
-Drahomíra Spoustová, Jan Hajič, Jan Votrubec, Pavel Krbec, Pavel Květoň (2007): The Best of Two Worlds: Cooperation of Statistical and Rule-Based Taggers for Czech. In: //Proceedings of the Workshop on Balto-Slavonic Natural Language Processing//. ACL, Praha, s. 67–74. 
  
 Milan Straka, Jana Straková, Jan Hajič (2019): Czech Text Processing with Contextual Embeddings: POS Tagging, Lemmatization, Parsing and NER. In: Proceedings of the 22nd International Conference on Text, Speech and Dialogue - TSD 2019, Lecture Notes in Computer Science, ISSN 0302-9743, 11697, pp. 137-150. Milan Straka, Jana Straková, Jan Hajič (2019): Czech Text Processing with Contextual Embeddings: POS Tagging, Lemmatization, Parsing and NER. In: Proceedings of the 22nd International Conference on Text, Speech and Dialogue - TSD 2019, Lecture Notes in Computer Science, ISSN 0302-9743, 11697, pp. 137-150.
Řádek 59: Řádek 55:
  
 Tomáš Machálek (2014): KonText -- aplikace pro práci s jazykovými korpusy. FF UK, Praha. Dostupný z WWW: <http://kontext.korpus.cz>. Tomáš Machálek (2014): KonText -- aplikace pro práci s jazykovými korpusy. FF UK, Praha. Dostupný z WWW: <http://kontext.korpus.cz>.
 +
 +Tomáš Machálek (2020): KonText: Advanced and Flexible Corpus Query Interface. In: //[[http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2020/pdf/2020.lrec-1.865.pdf|Proceedings of LREC 2020]]//, s. 7005–7010.
  
 **[[manualy:syd|SyD]]** **[[manualy:syd|SyD]]**