AplikaceAplikace
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:citace [2019/10/07 15:34] – [Citování aplikací] Michal Křencnk:citace [2023/10/13 17:12] (aktuální) – [Lemmatizace a tagování] Jan Křivan
Řádek 27: Řádek 27:
 ==== Lemmatizace a tagování ==== ==== Lemmatizace a tagování ====
  
-Používáte-li [[pojmy:lemma|lemmatizaci]] nebo [[pojmy:tag|morfologické značky]] (atributy //lemma// nebo //tag// v korpusech řady SYN), citujte také některou z následujících publikací:+  * Používáte-li [[pojmy:lemma|lemmatizaci]][[pojmy:tag|morfologické]] nebo [[pojmy:verbtag|slovesné]] značky (atributy //lemma////tag// nebo //verbtag// v korpusech řady SYN), citujte jednu z následujících publikací:  
 + 
 +Tomáš Jelínek, Jan Křivan, Vladimír Petkevič, Hana Skoumalová, Jana Šindlerová (2021): [[https://doi.org/10.1007/978-3-030-83527-9_4|SYN2020: A new corpus of Czech with an innovated annotation]]. In: K. Ekštein – F. Pártl – M. Konopík (eds.), //Text, Speech, and Dialogue.// TSD 2021. Lecture Notes in Computer Science, vol. 12848. Cham: Springer, pp. 48–59. 
 + 
 +Křivan, J. – Šindlerová, J. (2022): [[https://asjournals.lib.cas.cz/slovoaslovesnost/article/uuid:286197ce-8b36-43ac-9563-eba2abf8ca0e|Změny v morfologické anotaci korpusů řady SYN: nové možnosti zkoumání české gramatiky a lexikonu]]. //Slovo a slovesnost//, 83, 2/2022, s. 122–145. 
 + 
 +  * Můžete také uvést který z následujících článků, které se použité anotace týkají:
  
 Jan Hajič (2004): //Disambiguation of Rich Inflection (Computational Morphology of Czech)//. Vol. 1. Karolinum Charles University Press, Praha. Jan Hajič (2004): //Disambiguation of Rich Inflection (Computational Morphology of Czech)//. Vol. 1. Karolinum Charles University Press, Praha.
  
 Milena Hnátková, Michal Křen, Pavel Procházka, Hana Skoumalová (2014): The SYN-series corpora of written Czech. In: //Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14)//. ELRA, Reykjavík, s. 160–164. http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2014/pdf/294_Paper.pdf Milena Hnátková, Michal Křen, Pavel Procházka, Hana Skoumalová (2014): The SYN-series corpora of written Czech. In: //Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14)//. ELRA, Reykjavík, s. 160–164. http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2014/pdf/294_Paper.pdf
- 
-Tomáš Jelínek (2008): Nové značkování v Českém národním korpusu. //Naše řeč// 91 (1), s. 13–20. 
  
 Vladimír Petkevič (2014): Problémy automatické morfologické disambiguace češtiny. //Naše řeč// 97 (4), s. 194–207. Vladimír Petkevič (2014): Problémy automatické morfologické disambiguace češtiny. //Naše řeč// 97 (4), s. 194–207.
  
-Drahomíra Spoustová, Jan Hajič, Jan Votrubec, Pavel Krbec, Pavel Květoň (2007): The Best of Two WorldsCooperation of Statistical and Rule-Based Taggers for Czech. In: //Proceedings of the Workshop on Balto-Slavonic Natural Language Processing//. ACLPrahas67–74.+Milan Straka, Jana Straková, Jan Hajič (2019): Czech Text Processing with Contextual EmbeddingsPOS Tagging, Lemmatization, Parsing and NER. In: Proceedings of the 22nd International Conference on Text, Speech and Dialogue TSD 2019Lecture Notes in Computer ScienceISSN 0302-9743, 11697, pp137-150.
  
-V případě lemmatizace a značkování mluveného korpusu ORAL můžete citovat také následující publikaci:+  * V případě lemmatizace a značkování mluveného korpusu ORAL můžete citovat také následující publikaci:
  
 Marie Kopřivová, Zuzana Komrsková, David Lukeš, Petra Poukarová (2017): Korpus ORAL: sestavení, lemmatizace a morfologické značkování. //Korpus -- gramatika -- axiologie// 15, s. 47–67. Marie Kopřivová, Zuzana Komrsková, David Lukeš, Petra Poukarová (2017): Korpus ORAL: sestavení, lemmatizace a morfologické značkování. //Korpus -- gramatika -- axiologie// 15, s. 47–67.
Řádek 45: Řádek 49:
 ==== Citování aplikací ==== ==== Citování aplikací ====
  
-**Slovo v kostce (WaG)**+**[[manualy:wag|Slovo v kostce (WaG)]]**
  
 Tomáš Machálek (2019): Slovo v kostce -- agregátor slovních profilů. FF UK, Praha. Dostupný z WWW: <http://korpus.cz/slovo-v-kostce/>. Tomáš Machálek (2019): Slovo v kostce -- agregátor slovních profilů. FF UK, Praha. Dostupný z WWW: <http://korpus.cz/slovo-v-kostce/>.
 +
 +Tomáš Machálek (2019): Word at a Glance – a Customizable Word Profile Aggregator. In: //[[https://office.clarin.eu/v/CE-2019-1512_CLARIN2019_ConferenceProceedings.pdf
 +|Proceedings of the CLARIN Annual Conference 2019]]//, s. 85–88.
  
 **[[manualy:kontext:index|KonText]]** **[[manualy:kontext:index|KonText]]**
  
 Tomáš Machálek (2014): KonText -- aplikace pro práci s jazykovými korpusy. FF UK, Praha. Dostupný z WWW: <http://kontext.korpus.cz>. Tomáš Machálek (2014): KonText -- aplikace pro práci s jazykovými korpusy. FF UK, Praha. Dostupný z WWW: <http://kontext.korpus.cz>.
 +
 +Tomáš Machálek (2020): KonText: Advanced and Flexible Corpus Query Interface. In: //[[http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2020/pdf/2020.lrec-1.865.pdf|Proceedings of LREC 2020]]//, s. 7005–7010.
  
 **[[manualy:syd|SyD]]** **[[manualy:syd|SyD]]**