AplikaceAplikace
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:citace [2017/09/26 17:04]
Michal Křen [Lemmatizace a tagování]
cnk:citace [2021/02/17 16:16] (aktuální)
Adrian Zasina [Citování aplikací] KonText
Řádek 29: Řádek 29:
 Používáte-li [[pojmy:lemma|lemmatizaci]] nebo [[pojmy:tag|morfologické značky]] (atributy //lemma// nebo //tag// v korpusech řady SYN), citujte také některou z následujících publikací: Používáte-li [[pojmy:lemma|lemmatizaci]] nebo [[pojmy:tag|morfologické značky]] (atributy //lemma// nebo //tag// v korpusech řady SYN), citujte také některou z následujících publikací:
  
-Jan Hajič: //Disambiguation of Rich Inflection (Computational Morphology of Czech)//. Vol. 1. Karolinum Charles University Press, Praha 2004.+Jan Hajič (2004): //Disambiguation of Rich Inflection (Computational Morphology of Czech)//. Vol. 1. Karolinum Charles University Press, Praha.
  
-Milena Hnátková, Michal Křen, Pavel Procházka, Hana Skoumalová (2014): The SYN-series corpora of written Czech. In: //Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14)//, pp. 160–164. Reykjavík: ELRA. http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2014/pdf/294_Paper.pdf+Milena Hnátková, Michal Křen, Pavel Procházka, Hana Skoumalová (2014): The SYN-series corpora of written Czech. In: //Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14)//. ELRAReykjavík, s. 160–164. http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2014/pdf/294_Paper.pdf
  
-Tomáš Jelínek (2008): Nové značkování v Českém národním korpusu. In: //Naše řeč//911, pp. 13–20.+Tomáš Jelínek (2008): Nové značkování v Českém národním korpusu. //Naše řeč// 91 (1)s. 13–20.
  
-Vladimír Petkevič (2014): Problémy automatické morfologické disambiguace češtiny. In: //Naše řeč//974, pp. 194–207.+Vladimír Petkevič (2014): Problémy automatické morfologické disambiguace češtiny. //Naše řeč// 97 (4)s. 194–207.
  
-Drahomíra Spoustová, Jan Hajič, Jan Votrubec, Pavel Krbec, Pavel Květoň (2007): The Best of Two WorldsCooperation of Statistical and Rule-Based Taggers for Czech. In: //Proceedings of the Workshop on Balto-Slavonic Natural Language Processing//. ACL 2007Praha. pp. 67–74.+Milan Straka, Jana Straková, Jan Hajič (2019): Czech Text Processing with Contextual EmbeddingsPOS Tagging, Lemmatization, Parsing and NER. In: Proceedings of the 22nd International Conference on Text, Speech and Dialogue TSD 2019, Lecture Notes in Computer Science, ISSN 0302-9743, 11697, pp. 137-150.
  
-==== Citování speciálních aplikací ====+V případě lemmatizace a značkování mluveného korpusu ORAL můžete citovat také následující publikaci:
  
-**Program [[manualy:syd|SyD]]**+Marie Kopřivová, Zuzana Komrsková, David Lukeš, Petra Poukarová (2017)Korpus ORAL: sestavení, lemmatizace a morfologické značkování. //Korpus -- gramatika -- axiologie// 15, s. 47–67.
  
-Cvrček, V. – Vondřička, P.: SyD - Korpusový průzkum variant. FF UK. Praha 2011. Dostupný z WWW: <http://syd.korpus.cz>.+==== Citování aplikací ====
  
-Cvrček, V. – Vondřička, P.Výzkum variability korpusech češtiny. In: F. Čermák (ed).: Korpusová lingvistika Praha 2011. 2. Výzkum a výstavba korpusů. NLN. Praha, s. 184–195.+**[[manualy:wag|Slovo kostce (WaG)]]**
  
-**Program [[manualy:morfio|Morfio]]**+Tomáš Machálek (2019)Slovo v kostce -- agregátor slovních profilů. FF UK, Praha. Dostupný z WWW: <http://korpus.cz/slovo-v-kostce/>.
  
-Cvrček, V. – Vondřička, P.: MorfioFF UKPraha 2013Dostupný z WWW: <http://morfio.korpus.cz>.+Tomáš Machálek (2019): Word at a Glance – a Customizable Word Profile AggregatorIn//[[https://office.clarin.eu/v/CE-2019-1512_CLARIN2019_ConferenceProceedings.pdf 
 +|Proceedings of the CLARIN Annual Conference 2019]]//, s85–88.
  
-Cvrček, V. – Vondřička, P. (2013)Nástroj pro slovotvornou analýzu jazykového korpusu. //Gramatika a korpus 2012//. Gaudeamus. Hradec Králové.+**[[manualy:kontext:index|KonText]]**
  
-**Program [[manualy:kwords|KWords]]**+Tomáš Machálek (2014)KonText -- aplikace pro práci s jazykovými korpusy. FF UK, Praha. Dostupný z WWW: <http://kontext.korpus.cz>.
  
-Cvrček, V. – Vondřička, P.KWords. FF UKPraha 2013. Dostupný z WWW<http://kwords.korpus.cz>.+Tomáš Machálek (2020)KonText: Advanced and Flexible Corpus Query InterfaceIn//[[http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2020/pdf/2020.lrec-1.865.pdf|Proceedings of LREC 2020]]//, s. 7005–7010.
  
-**Program [[manualy:treq|Treq]]**+**[[manualy:syd|SyD]]**
  
-Vavřín, M. – Rosen, A.Treq. FF UKPraha 2015. Dostupný z WWW: <http://treq.korpus.cz>.+Václav Cvrček – Pavel Vondřička (2011)SyD -- korpusový průzkum variant. FF UKPraha. Dostupný z WWW: <http://syd.korpus.cz>.
  
-ŠkrabalM. – Vavřín, M. (2017): Databáze překladových ekvivalentů Treq. //Časopis pro moderní filologii// 99 (2), 245–260.+Václav Cvrček – Pavel Vondřička (2011): Výzkum variability v korpusech češtiny. In: František Čermák (ed.): //Korpusová lingvistika Praha 2011. 2. Výzkum a výstavba korpusů.// NLN, Prahas184195. 
 + 
 +**[[manualy:morfio|Morfio]]** 
 + 
 +Václav Cvrček – Pavel Vondřička (2013): Morfio -- aplikace pro analýzu slovotvorných vztahů. FF UK, Praha. Dostupný z WWW: <http://morfio.korpus.cz>
 + 
 +Václav Cvrček – Pavel Vondřička (2013): Nástroj pro slovotvornou analýzu jazykového korpusu. //Gramatika a korpus 2012//. Gaudeamus, Hradec Králové. 
 + 
 +**[[manualy:kwords|KWords]]** 
 + 
 +Václav Cvrček – Pavel Vondřička (2013): KWords -- aplikace pro extrakci klíčových slov. FF UK, Praha. Dostupný z WWW: <http://kwords.korpus.cz>
 + 
 +**[[manualy:treq|Treq]]** 
 + 
 +Martin Vavřín – Alexandr Rosen (2015): Treq -- databáze překladových ekvivalentů. FF UKPrahaDostupný z WWW: <http://treq.korpus.cz>
 + 
 +Michal Škrabal – Martin Vavřín (2017): Databáze překladových ekvivalentů Treq. //Časopis pro moderní filologii// 99 (2), s. 245–260
 + 
 +Michal Škrabal – Martin Vavřín (2017): The Translation Equivalents Database (Treq) as a Lexicographer’s Aid. In: I. Kosem et al. (eds): //Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of eLex 2017 conference//. Lexical Computing CZ, s. r. o., Leiden, s. 124–137.