AplikaceAplikace
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:citace [2017/09/25 15:21] – [Citování speciálních aplikací] Michal Škrabalcnk:citace [2023/10/13 17:12] (aktuální) – [Lemmatizace a tagování] Jan Křivan
Řádek 21: Řádek 21:
 ==== Citování nereferenčních korpusů ==== ==== Citování nereferenčních korpusů ====
  
-Při citování [[pojmy:referencni|nereferenčních korpusů]], které nejsou neměnným referenčním zdrojem, je potřeba uvádět také číslo verze a čas přístupu podobně jako případě citování webových stránek. Aktuální verze je u každého nereferenčního korpusu vždy k dispozici v rozhraní KonText jako součást citační informace. +Při citování [[pojmy:referencni|verzovaných korpusů]] je potřeba uvádět také číslo verze, které je rozhraní KonText u každého verzovaného korpusu vždy k dispozici jako součást citační informace.
- +
-<WRAP round tip 40%>+
  
 Při citaci **konkrétního díla** lze použít také [[seznamy:index|seznam zdrojů]] korpusu [[https://trnka.ff.cuni.cz/dokuwiki/doku.php/cnk:syn2000|SYN2000]], [[https://trnka.ff.cuni.cz/dokuwiki/doku.php/cnk:syn2005|SYN2005]] nebo [[https://trnka.ff.cuni.cz/dokuwiki/doku.php/cnk:syn2010|SYN2010]]. Při citaci **konkrétního díla** lze použít také [[seznamy:index|seznam zdrojů]] korpusu [[https://trnka.ff.cuni.cz/dokuwiki/doku.php/cnk:syn2000|SYN2000]], [[https://trnka.ff.cuni.cz/dokuwiki/doku.php/cnk:syn2005|SYN2005]] nebo [[https://trnka.ff.cuni.cz/dokuwiki/doku.php/cnk:syn2010|SYN2010]].
-</WRAP> 
  
 ==== Lemmatizace a tagování ==== ==== Lemmatizace a tagování ====
  
-Používáte-li [[pojmy:lemma|lemmatizaci]] nebo [[pojmy:tag|morfologické značky]] (atributy //lemma// nebo //tag// v korpusech řady SYN), citujte také následující publikace:+  * Používáte-li [[pojmy:lemma|lemmatizaci]][[pojmy:tag|morfologické]] nebo [[pojmy:verbtag|slovesné]] značky (atributy //lemma////tag// nebo //verbtag// v korpusech řady SYN), citujte jednu z následujících publikací:  
 + 
 +Tomáš Jelínek, Jan Křivan, Vladimír Petkevič, Hana Skoumalová, Jana Šindlerová (2021): [[https://doi.org/10.1007/978-3-030-83527-9_4|SYN2020: A new corpus of Czech with an innovated annotation]]. In: K. Ekštein – F. Pártl – M. Konopík (eds.), //Text, Speech, and Dialogue.// TSD 2021. Lecture Notes in Computer Science, vol. 12848. Cham: Springer, pp. 48–59. 
 + 
 +Křivan, J. – Šindlerová, J. (2022): [[https://asjournals.lib.cas.cz/slovoaslovesnost/article/uuid:286197ce-8b36-43ac-9563-eba2abf8ca0e|Změny v morfologické anotaci korpusů řady SYN: nové možnosti zkoumání české gramatiky a lexikonu]]. //Slovo a slovesnost//, 83, 2/2022, s. 122–145. 
 + 
 +  * Můžete také uvést některý z následujících článků, které se použité anotace týkají: 
 + 
 +Jan Hajič (2004): //Disambiguation of Rich Inflection (Computational Morphology of Czech)//. Vol. 1. Karolinum Charles University Press, Praha. 
 + 
 +Milena Hnátková, Michal Křen, Pavel Procházka, Hana Skoumalová (2014): The SYN-series corpora of written Czech. In: //Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14)//. ELRA, Reykjavík, s. 160–164. http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2014/pdf/294_Paper.pdf 
 + 
 +Vladimír Petkevič (2014): Problémy automatické morfologické disambiguace češtiny. //Naše řeč// 97 (4), s. 194–207. 
 + 
 +Milan Straka, Jana Straková, Jan Hajič (2019): Czech Text Processing with Contextual Embeddings: POS Tagging, Lemmatization, Parsing and NER. In: Proceedings of the 22nd International Conference on Text, Speech and Dialogue - TSD 2019, Lecture Notes in Computer Science, ISSN 0302-9743, 11697, pp. 137-150. 
 + 
 +  * V případě lemmatizace a značkování mluveného korpusu ORAL můžete citovat také následující publikaci: 
 + 
 +Marie Kopřivová, Zuzana Komrsková, David Lukeš, Petra Poukarová (2017): Korpus ORAL: sestavení, lemmatizace a morfologické značkování. //Korpus -- gramatika -- axiologie// 15, s. 47–67. 
 + 
 +==== Citování aplikací ==== 
 + 
 +**[[manualy:wag|Slovo v kostce (WaG)]]**
  
 +Tomáš Machálek (2019): Slovo v kostce -- agregátor slovních profilů. FF UK, Praha. Dostupný z WWW: <http://korpus.cz/slovo-v-kostce/>.
  
-Jan Hajič: //Disambiguation of Rich Inflection (Computational Morphology of Czech)//. Vol1Karolinum Charles University PressPraha 2004.+Tomáš Machálek (2019): Word at a Glance – a Customizable Word Profile Aggregator. In: //[[https://office.clarin.eu/v/CE-2019-1512_CLARIN2019_ConferenceProceedings.pdf 
 +|Proceedings of the CLARIN Annual Conference 2019]]//s. 85–88.
  
-Tomáš Jelínek (2008)Nové značkování v Českém národním korpusu. In//Naše řeč//, 91, 1, pp. 13–20.+**[[manualy:kontext:index|KonText]]**
  
-Drahomíra Spoustová, Jan Hajič, Jan Votrubec, Pavel Krbec, Pavel Květoň: The Best of Two WorldsCooperation of Statistical and Rule-Based Taggers for CzechIn: //Proceedings of the Workshop on Balto-Slavonic Natural Language Processing//. ACL 2007, Prahapp67–74.+Tomáš Machálek (2014)KonText -- aplikace pro práci s jazykovými korpusyFF UK, Praha. Dostupný z WWW: <http://kontext.korpus.cz>.
  
-Vladimír Petkevič (2006): Reliable Morphological Disambiguation of CzechRule-Based Approach is Necessary. In: //Insight into the Slovak and Czech Corpus Linguistics (Šimková Med.)//. Veda, Bratislavapp2644+Tomáš Machálek (2020): KonTextAdvanced and Flexible Corpus Query Interface. In: //[[http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2020/pdf/2020.lrec-1.865.pdf|Proceedings of LREC 2020]]//s70057010.
  
-==== Citování speciálních aplikací ====+**[[manualy:syd|SyD]]**
  
-**Program [[manualy:syd|SyD]]**+Václav Cvrček – Pavel Vondřička (2011): SyD -- korpusový průzkum variant. FF UK, Praha. Dostupný z WWW: <http://syd.korpus.cz>.
  
-Cvrček, V. – Vondřička, P.: SyD - Korpusový průzkum variantFF UK. Praha 2011. Dostupný z WWW: <http://syd.korpus.cz>.+Václav Cvrček – Pavel Vondřička (2011): Výzkum variability v korpusech češtinyInFrantišek Čermák (ed.): //Korpusová lingvistika Praha 20112. Výzkum a výstavba korpusů.// NLN, Praha, s. 184–195.
  
-Cvrček, V. – Vondřička, P.Výzkum variability v korpusech češtiny. In: F. Čermák (ed).: Korpusová lingvistika Praha 2011. 2. Výzkum a výstavba korpusů. NLN. Praha, s. 184–195.+**[[manualy:morfio|Morfio]]**
  
-**Program [[manualy:morfio|Morfio]]**+Václav Cvrček – Pavel Vondřička (2013): Morfio -- aplikace pro analýzu slovotvorných vztahů. FF UK, Praha. Dostupný z WWW: <http://morfio.korpus.cz>.
  
-Cvrček, V. – Vondřička, P.MorfioFF UK. Praha 2013. Dostupný z WWW: <http://morfio.korpus.cz>.+Václav Cvrček – Pavel Vondřička (2013)Nástroj pro slovotvornou analýzu jazykového korpusu. //Gramatika a korpus 2012//Gaudeamus, Hradec Králové.
  
-Cvrček, V. – Vondřička, P. (2013)Nástroj pro slovotvornou analýzu jazykového korpusu. //Gramatika a korpus 2012//. Gaudeamus. Hradec Králové.+**[[manualy:kwords|KWords]]**
  
-**Program [[manualy:kwords|KWords]]**+Václav Cvrček – Pavel Vondřička (2013): KWords -- aplikace pro extrakci klíčových slov. FF UK, Praha. Dostupný z WWW: <http://kwords.korpus.cz>.
  
-Cvrček, V. – Vondřička, P.KWords. FF UK. Praha 2013. Dostupný z WWW: <http://kwords.korpus.cz>.+**[[manualy:treq|Treq]]**
  
-**Program [[manualy:treq|Treq]]**+Martin Vavřín – Alexandr Rosen (2015): Treq -- databáze překladových ekvivalentů. FF UK, Praha. Dostupný z WWW: <http://treq.korpus.cz>.
  
-Vavřín, M. – Rosen, A.: Treq. FF UK. Praha 2015. Dostupný z WWW: <http://treq.korpus.cz>.+Michal Škrabal – Martin Vavřín (2017)Databáze překladových ekvivalentů Treq. //Časopis pro moderní filologii// 99 (2), s245–260.
  
-Škrabal, M. – Vavřín, M. (2017): Databáze překladových ekvivalentů Treq. //Časopis pro moderní filologii// 99 (2)245260.+Michal Škrabal – Martin Vavřín (2017): The Translation Equivalents Database (Treq) as a Lexicographer’s AidIn: I. Kosem et al. (eds): //Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of eLex 2017 conference//. Lexical Computing CZs. r. o., Leiden, s. 124137.