Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:citace [2017/09/25 15:21]
Michal Škrabal [Citování speciálních aplikací]
cnk:citace [2019/10/07 17:38] (aktuální)
Václav Cvrček [Citování aplikací]
Řádek 21: Řádek 21:
 ==== Citování nereferenčních korpusů ==== ==== Citování nereferenčních korpusů ====
  
-Při citování [[pojmy:​referencni|nereferenčních ​korpusů]], které nejsou neměnným referenčním zdrojem, ​je potřeba uvádět také číslo verze a čas přístupu podobně jako případě citování webových stránek. Aktuální verze je u každého ​nereferenčního ​korpusu vždy k dispozici ​v rozhraní KonText ​jako součást citační informace. +Při citování [[pojmy:​referencni|verzovaných ​korpusů]] je potřeba uvádět také číslo verze, které je rozhraní KonText ​u každého ​verzovaného ​korpusu vždy k dispozici jako součást citační informace.
- +
-<WRAP round tip 40%>+
  
 Při citaci **konkrétního díla** lze použít také [[seznamy:​index|seznam zdrojů]] korpusu [[https://​trnka.ff.cuni.cz/​dokuwiki/​doku.php/​cnk:​syn2000|SYN2000]],​ [[https://​trnka.ff.cuni.cz/​dokuwiki/​doku.php/​cnk:​syn2005|SYN2005]] nebo [[https://​trnka.ff.cuni.cz/​dokuwiki/​doku.php/​cnk:​syn2010|SYN2010]]. Při citaci **konkrétního díla** lze použít také [[seznamy:​index|seznam zdrojů]] korpusu [[https://​trnka.ff.cuni.cz/​dokuwiki/​doku.php/​cnk:​syn2000|SYN2000]],​ [[https://​trnka.ff.cuni.cz/​dokuwiki/​doku.php/​cnk:​syn2005|SYN2005]] nebo [[https://​trnka.ff.cuni.cz/​dokuwiki/​doku.php/​cnk:​syn2010|SYN2010]].
-</​WRAP>​ 
  
 ==== Lemmatizace a tagování ==== ==== Lemmatizace a tagování ====
  
-Používáte-li [[pojmy:​lemma|lemmatizaci]] nebo [[pojmy:​tag|morfologické značky]] (atributy //lemma// nebo //tag// v korpusech řady SYN), citujte také následující ​publikace:+Používáte-li [[pojmy:​lemma|lemmatizaci]] nebo [[pojmy:​tag|morfologické značky]] (atributy //lemma// nebo //tag// v korpusech řady SYN), citujte ​také některou z následujících publikací:​ 
 + 
 +Jan Hajič (2004): //​Disambiguation of Rich Inflection (Computational Morphology of Czech)//. Vol. 1. Karolinum Charles University Press, Praha. 
 + 
 +Milena Hnátková, Michal Křen, Pavel Procházka, Hana Skoumalová (2014): The SYN-series corpora of written Czech. In: //​Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'​14)//​. ELRA, Reykjavík, s. 160–164. http://​www.lrec-conf.org/​proceedings/​lrec2014/​pdf/​294_Paper.pdf 
 + 
 +Tomáš Jelínek (2008): Nové značkování v Českém národním korpusu. //Naše řeč// 91 (1), s. 13–20. 
 + 
 +Vladimír Petkevič (2014): Problémy automatické morfologické disambiguace češtiny. //Naše řeč// 97 (4), s. 194–207. 
 + 
 +Drahomíra Spoustová, Jan Hajič, Jan Votrubec, Pavel Krbec, Pavel Květoň (2007): The Best of Two Worlds: Cooperation of Statistical and Rule-Based Taggers for Czech. In: //​Proceedings of the Workshop on Balto-Slavonic Natural Language Processing//​. ACL, Praha, s. 67–74. 
 + 
 +V případě lemmatizace a značkování mluveného korpusu ORAL můžete citovat ​také následující ​publikaci:​ 
 + 
 +Marie Kopřivová,​ Zuzana Komrsková, David Lukeš, Petra Poukarová (2017): Korpus ORALsestavení, lemmatizace a morfologické značkování. //Korpus -- gramatika -- axiologie// 15, s. 47–67. 
 + 
 +==== Citování aplikací ====
  
 +**[[manualy:​wag|Slovo v kostce (WaG)]]**
  
-Jan Hajič: //​Disambiguation of Rich Inflection ​(Computational Morphology of Czech)//Vol. 1. Karolinum Charles University Press, Praha 2004.+Tomáš Machálek ​(2019): Slovo v kostce -- agregátor slovních profilůFF UK, Praha. Dostupný z WWW: <​http://​korpus.cz/​slovo-v-kostce/>​.
  
-Tomáš ​Jelínek ​(2008): Nové značkování v Českém národním korpusu. In: //Naše řeč//, 91, 1, pp1320.+Tomáš ​Machálek ​(2019): Word at a Glance – a Customizable Word Profile Aggregator. In: //[[https://​office.clarin.eu/​v/​CE-2019-1512_CLARIN2019_ConferenceProceedings.pdf 
 +|Proceedings of the CLARIN Annual Conference 2019]]//, s8588.
  
-Drahomíra Spoustová, Jan Hajič, Jan Votrubec, Pavel Krbec, Pavel KvětoňThe Best of Two WorldsCooperation of Statistical and Rule-Based Taggers for Czech. In: //​Proceedings of the Workshop on Balto-Slavonic Natural Language Processing//​. ACL 2007, Praha. pp. 67–74.+**[[manualy:kontext:index|KonText]]**
  
-Vladimír Petkevič ​(2006): Reliable Morphological Disambiguation of Czech: Rule-Based Approach is NecessaryIn: //Insight into the Slovak and Czech Corpus Linguistics (Šimková Med.)//. Veda, Bratislava, pp26–44+Tomáš Machálek ​(2014): KonText -aplikace pro práci s jazykovými korpusyFF UK, Praha. Dostupný z WWW: <http://kontext.korpus.cz>.
  
-==== Citování speciálních aplikací ====+**[[manualy:​syd|SyD]]**
  
-**Program [[manualy:syd|SyD]]**+Václav Cvrček – Pavel Vondřička (2011): SyD -- korpusový průzkum variant. FF UK, Praha. Dostupný z WWW: <​http://​syd.korpus.cz>​.
  
-Cvrček, V. – Vondřička, P.: SyD - Korpusový průzkum variantFF UK. Praha 2011. Dostupný z WWW: <http://syd.korpus.cz>.+Václav ​Cvrček – Pavel Vondřička ​(2011): Výzkum variability v korpusech češtinyInFrantišek Čermák (ed.): //Korpusová lingvistika Praha 20112. Výzkum a výstavba ​korpusů.// NLN, Praha, s. 184–195.
  
-Cvrček, V. – Vondřička,​ P.Výzkum variability v korpusech češtiny. In: F. Čermák (ed).: Korpusová lingvistika Praha 2011. 2. Výzkum a výstavba korpusů. NLN. Praha, s. 184–195.+**[[manualy:morfio|Morfio]]**
  
-**Program [[manualy:morfio|Morfio]]**+Václav Cvrček – Pavel Vondřička (2013): Morfio ​-- aplikace pro analýzu slovotvorných vztahů. FF UK, Praha. Dostupný z WWW: <​http://​morfio.korpus.cz>​.
  
-Cvrček, V. – Vondřička, P.MorfioFF UK. Praha 2013. Dostupný z WWW: <http://morfio.korpus.cz>.+Václav ​Cvrček – Pavel Vondřička ​(2013)Nástroj pro slovotvornou analýzu jazykového korpusu. //Gramatika a korpus ​2012//Gaudeamus, Hradec Králové.
  
-Cvrček, V. – Vondřička,​ P. (2013)Nástroj pro slovotvornou analýzu jazykového korpusu. //Gramatika a korpus 2012//. Gaudeamus. Hradec Králové.+**[[manualy:kwords|KWords]]**
  
-**Program [[manualy:kwords|KWords]]**+Václav Cvrček – Pavel Vondřička (2013): KWords ​-- aplikace pro extrakci klíčových slov. FF UK, Praha. Dostupný z WWW: <​http://​kwords.korpus.cz>​.
  
-Cvrček, V. – Vondřička,​ P.KWords. FF UK. Praha 2013. Dostupný z WWW: <​http://​kwords.korpus.cz>​.+**[[manualy:treq|Treq]]**
  
-**Program [[manualy:treq|Treq]]**+Martin Vavřín – Alexandr Rosen (2015): Treq -- databáze překladových ekvivalentů. FF UK, Praha. Dostupný z WWW: <​http://​treq.korpus.cz>​.
  
-Vavřín, M. – Rosen, A.: Treq. FF UK. Praha 2015. Dostupný z WWW: <http://treq.korpus.cz>​.+Michal Škrabal – Martin ​Vavřín ​(2017)Databáze překladových ekvivalentů ​Treq. //Časopis pro moderní filologii// 99 (2), s245–260.
  
-Škrabal, M. – Vavřín, M. (2017): ​Databáze překladových ekvivalentů ​Treq. //Časopis pro moderní filologii// 99 (2)245260.+Michal ​Škrabal – Martin ​Vavřín (2017): ​The Translation Equivalents Database (Treq) as a Lexicographer’s AidIn: I. Kosem et al. (eds): ​//Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of eLex 2017 conference//. Lexical Computing CZs. r. o., Leiden, s. 124137.