Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
cnk:bmk [2015/01/21 17:50]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
cnk:bmk [2015/04/13 11:16]
Václav Cvrček
Řádek 42: Řádek 42:
  
 Na Fakultě informatiky MU a na Filozofické fakultě MU v Brně proběhlo zkušební morfologické ​ značkování BMK (viz např. Hlaváčková,​ D.: Korpus mluvené češtiny z brněnského prostředí a jeho morfologické značkování. SaS, 62, 2001, s. 62--70). Využívala se metoda poloautomatické analýzy, práci však komplikovala velká hlásková, tvarová i lexikální variabilita brněnské mluvy (prolínání dialektických,​ interdialektických,​ obecněčeských i spisovných podob). V ČNK lze proto s BMK pracovat zatím pouze jako s čistými texty, tj. především vyhledávat zadané konkordance s určitým tvarem nebo kombinací tvarů slova: **prozatím je BMK zpřístupněn bez morfologických značek.** Na Fakultě informatiky MU a na Filozofické fakultě MU v Brně proběhlo zkušební morfologické ​ značkování BMK (viz např. Hlaváčková,​ D.: Korpus mluvené češtiny z brněnského prostředí a jeho morfologické značkování. SaS, 62, 2001, s. 62--70). Využívala se metoda poloautomatické analýzy, práci však komplikovala velká hlásková, tvarová i lexikální variabilita brněnské mluvy (prolínání dialektických,​ interdialektických,​ obecněčeských i spisovných podob). V ČNK lze proto s BMK pracovat zatím pouze jako s čistými texty, tj. především vyhledávat zadané konkordance s určitým tvarem nebo kombinací tvarů slova: **prozatím je BMK zpřístupněn bez morfologických značek.**
 +
 +==== Poděkování ====
 +
 +Na tvorbě ​ BMK se v různých proporcích ​ podíleli: Zdeňka Hladká, Dana Hlaváčková,​ Daniel Jedlička a Táňa Vykypělová z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; s pořizováním nahrávek pomáhala ​ řada studentů FF MU a FSS MU.
 +
  
 ===== Jak citovat BMK ===== ===== Jak citovat BMK =====
-<WRAP round tip 35%> + 
-Hladká, Z.: BMK (Brněnský mluvený korpus): přepisy nahrávek brněnské mluvy z 90.let 20. století. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2002. Dostupný z WWW: http://​www.korpus.cz.+<WRAP round tip 70%> 
 +Hladká, Z.: //BMK (Brněnský mluvený korpus): přepisy nahrávek brněnské mluvy z 90.let 20. století//. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2002. Dostupný z WWW: http://​www.korpus.cz.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
- 
-==== Poděkování ==== 
-Na tvorbě ​ BMK se v různých proporcích ​ podíleli: Zdeňka Hladká, Dana Hlaváčková,​ Daniel Jedlička a Táňa Vykypělová z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; s pořizováním nahrávek pomáhala ​ řada studentů FF MU a FSS MU. 
  
  --- //Zdeňka Hladká//, garant BMK  --- //Zdeňka Hladká//, garant BMK
Řádek 59: Řádek 62:
 [[seznamy:​pravidlaprepis|Pravidla pro přepis nahrávek]],​ [[ORAL2006]],​ [[ORAL2008]],​ [[ORAL2013]],​ [[PMK]], [[SCHOLA2010]],​ [[pojmy:​mluveny|Korpus mluveného jazyka]] [[seznamy:​pravidlaprepis|Pravidla pro přepis nahrávek]],​ [[ORAL2006]],​ [[ORAL2008]],​ [[ORAL2013]],​ [[PMK]], [[SCHOLA2010]],​ [[pojmy:​mluveny|Korpus mluveného jazyka]]
  </​WRAP>​  </​WRAP>​
-