Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
cnk:bmk [2015/01/21 17:50]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
cnk:bmk [2015/01/23 16:18]
Václav Cvrček [Jak citovat BMK]
Řádek 44: Řádek 44:
  
 ===== Jak citovat BMK ===== ===== Jak citovat BMK =====
-<WRAP round tip 35%> +<WRAP round tip 70%> 
-Hladká, Z.: BMK (Brněnský mluvený korpus): přepisy nahrávek brněnské mluvy z 90.let 20. století. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2002. Dostupný z WWW: http://​www.korpus.cz.+Hladká, Z.: //BMK (Brněnský mluvený korpus): přepisy nahrávek brněnské mluvy z 90.let 20. století//. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2002. Dostupný z WWW: http://​www.korpus.cz.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​