Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
wiki:user:vaclavcvrcek [2019/08/16 14:59]
Václav Cvrček [Monografie/knihy (Monographs/books)]
wiki:user:vaclavcvrcek [2019/08/16 15:16] (aktuální)
Václav Cvrček [Editorství]
Řádek 124: Řádek 124:
  
  
-===== Přednášky a veřejná vystoupení =====+===== Přednášky a veřejná vystoupení ​(výběr) ​=====
  
-<​br>​ +  * Cvrček, V. – Komrsková, Z.: Register variation in Czech: A multi-dimensional approach. [[https://​www.lingvistika.cz|Summer school of linguistics]]. Kroměříž. August 14, 2019. 
-<ul> +  ​* Cvrček, V. – Komrsková, Z.: MDA of Czech -- resources, methods and innovations;​ Applications for and of MDA (2 přednášky spolu se Z. Komrskovou). ​[[http://​westslang.sprachen.hu-berlin.de/​varlanco|Variation in Language Corpora]] (International Autumn School). Humboldt-Universität zu Berlin. 25-27. October 2018. 
-  ​<​br>​ +  ​* Cvrček, V.: Czech. A corpus-based sociolinguistic sketch. Language Culture and Variation from a Comparative Perspective. Institut für Slavistik, Universität Regensburg. 11/2016. 
-  <li>MDA of Czech -- resources, methods and innovations;​ Applications for and of MDA (2 přednášky spolu se Z. Komrskovou). ​<a href=http://​westslang.sprachen.hu-berlin.de/​varlanco>Variation in Language Corpora</​a> ​(International Autumn School). Humboldt-Universität zu Berlin. 25-27. October 2018. +  ​* Cvrček, V.: Czech National Corpus: data and resources. Slavisches Seminar Universität Tübingen. 5/2016. 
-  ​<​br>​ +  ​* Fidler, M. – Cvrček, V.: [[https://​www.brown.edu/​research/​projects/​needle-in-haystack/​workshop-quantitative-text-analysis-humanities-and-social-sciences-april-8-and-9-2016|Workshop on Quantitative Text Analysis for the Humanities and Social Sciences]]. Brown University, Providence, RI, USA. April 8–9, 2016. 
-  <li>Czech. A corpus-based sociolinguistic sketch. Language Culture and Variation from a Comparative Perspective. Institut für Slavistik, Universität Regensburg. 11/2016. +  ​Fidler, M. – Cvrček, V.: An Alternative Viewpoint or Agitprop? A Corpus-based Analysis of the News-Opinion portal Sputnik.cz. AATSEEL, Austin USA. 1/2016. 
-  ​<​br>​ +  ​* Cvrček, V.: Jazykový standard: Teorie a praxe. Tschechisch auf Deutsch 4: Varietäten und Lernvarietäten. Regensburg. 9/2015. 
-  <li>Czech National Corpus: data and resources. Slavisches Seminar Universität Tübingen. 5/2016. +  ​* Cvrček, V.: On Some Methodological Issues of CADS. workshop Language in Politics in Slavic speaking countries. Jena. 2015. 
-  ​<​br>​ +  ​M. Fidler ​– V. Cvrček: What grammatical morphemes tell us about discourse (corpus data from Czech). ICLC13. Newcastle upon Tyne. 2015 
-  <​li><​a href=https://​www.brown.edu/​research/​projects/​needle-in-haystack/​workshop-quantitative-text-analysis-humanities-and-social-sciences-april-8-and-9-2016>Workshop on Quantitative Text Analysis for the Humanities and Social Sciences</a>. Brown University, Providence, RI, USA. April 8–9, 2016. +  ​Cvrček, ​V– Čermáková, ​A– Chlumská, ​L– Richterová, ​O– Novotná, R.: Context Based Approach to Collocations:​ the Case of Czech. Corpus Linguistics 2013. Lancaster. 
-  ​<​br>​ +  ​Cvrček, ​V– Fidler, M.: Not all keywords are created equal: How can we measure keyness?. Corpus Linguistics 2013. Lancaster. 
-  <li>Fidler, M. Cvrček, V.: An Alternative Viewpoint or Agitprop? A Corpus-based Analysis of the News-Opinion portal Sputnik.cz. AATSEEL, Austin USA. 1/2016. +  ​* Cvrček, V.: Kontextové vymezení kolokací: o slovech monogamních a promiskuitních. Lingvistika Praha 2013. 
-  ​<​br>​ +  ​* Cvrček, V.: A Tool for Keyword Analysis in Czech. AATSEEL 2013. 
-  <li>Jazykový standard: Teorie a praxe. Tschechisch auf Deutsch 4: Varietäten und Lernvarietäten. Regensburg. 9/2015. +  ​Fidler, ​M– Cvrček, V.: Keyword analysis with a usage-based perspective:​ A preliminary study in Czech. AATSEEL 2013. 
-  ​<​br>​ +  ​Cvrček, V. - Fidler, M.: Analysis of Keywords in Czech Political Texts. A Needle in a Haystack Method. CADS Conference 2012. Bologna, září 2012. 
-  <li>On Some Methodological Issues of CADS. workshop Language in Politics in Slavic speaking countries. Jena. 2015. +  ​Fidler, M. – Cvrček, V.: Keyword Analysis of Czech Political Texts: A Pilot Study. Seventh Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society. University of Kansas (Lawrence, USA), srpen 2012. 
-  ​<​br>​ +  ​* Cvrček, V.: Czech – a small language with huge resources. Brown Language Society, Brown University, březen 2012. 
-  <li>M. FidlerV. Cvrček: What grammatical morphemes tell us about discourse (corpus data from Czech). ICLC13. Newcastle upon Tyne. 2015 +  ​* Cvrček, V.: Literature and Corpus Linguistics. UCLA, leden 2012. 
-  ​<​br>​ +  ​* Cvrček, V.: Czech Language Corpora. Tools for Learning, Teaching and Research. ​AATSEEL ​Seattle, leden 2012. 
-  <​li>​V. ​Cvrček, ​A. Čermáková, ​L. Chlumská, ​O. Richterová, ​R. Novotná: Context Based Approach to Collocations:​ the Case of Czech. Corpus Linguistics 2013. Lancaster. +  ​* Cvrček, V.: SyD – A Learners’ Tool for Exploring Variability in Language Corpora of Czech. ​AATSEEL ​Seattle, leden 2012. 
-  ​<​br>​ +  ​* Cvrček, V.: Corpus grammar - a chance for a descriptive approach. Ljublana, únor 2011 (konference "​Grammar,​ more than just a system "). 
-  <​li>​V. ​Cvrček, ​M. Fidler: Not all keywords are created equal: How can we measure keyness?. Corpus Linguistics 2013. Lancaster. +  ​* Cvrček, V.: Mluvnice současné češtiny. Jazykovědné sdružení UJEP, říjen 2010. 
-  ​<​br>​ +  ​* Cvrček, V.: Mluvnice současné češtiny: koncepce a zpracování. LŠSS Praha, srpen 2010. 
-  <​li><​i>​Kontextové vymezení kolokací: o slovech monogamních a promiskuitních</i>. Lingvistika Praha 2013. +  ​* Cvrček, V.: Mluvnice současné češtiny. EP Luxembourg, březen 2010. 
-  ​<​br>​ +  ​* Cvrček, V.: Mluvnice současné češtiny. EK Brusel, březen 2010. 
-  <​li><​i>​A Tool for Keyword Analysis in Czech</i>. AATSEEL 2013. +  ​* Cvrček, V.: Mluvnice současné češtiny. PedF MU Brno, listopad 2009. 
-  ​<​br>​ +  ​* Cvrček, V.: Představení Mluvnice současné češtiny. Pražský lingvistický kroužek, duben 2009. 
-  <​li>​M. ​Fidler, ​V. Cvrček: ​<i>Keyword analysis with a usage-based perspective:​ A preliminary study in Czech</i>. AATSEEL 2013. +  ​* CvrčekV.Koncept minimální intervence - alternativa k teorii jazykové kultury. Jazykovědné sdružení Praha, květen 2007. 
-  ​<​br>​ +  ​* CvrčekV.Spisovnost a její zdroje. Pražský lingvistický kroužek, únor 2005.
-  <​li>​Václav ​Cvrček - Masako ​Fidler: ​<i>Analysis of Keywords in Czech Political Texts. A Needle in a Haystack Method.</​i> ​CADS Conference 2012. Bologna, září 2012. +
-  ​<​br>​ +
-  <​li>​Masako ​Fidler ​- Václav ​Cvrček: ​<i>Keyword Analysis of Czech Political Texts: A Pilot Study</i>. Seventh Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society. University of Kansas (Lawrence, USA), srpen 2012. +
-  ​<​br>​ +
-  <​li><​i>​Czech – a small language with huge resources</i>. Brown Language Society, Brown University, březen 2012. +
-  ​<​br>​ +
-  <​li><​i>​Literature and Corpus Linguistics</i>. UCLA, leden 2012. +
-  ​<​br>​ +
-  <​li><​i>​Czech Language Corpora. Tools for Learning, Teaching and Research</i>. Seattle, leden 2012 (AATSEEL conference)+
-  ​<​br>​ +
-  <​li><​i>​SyD – A Learners’ Tool for Exploring Variability in Language Corpora of Czech</i>. Seattle, leden 2012 (AATSEEL conference)+
-  ​<​br>​ +
-  <​li><​i>​Corpus grammar - a chance for a descriptive approach</i>. Ljublana, únor 2011 (konference "​Grammar,​ more than just a system "). +
-  ​<​br>​ +
-  <​li><​i>​Mluvnice současné češtiny</i>. Jazykovědné sdružení UJEP, říjen 2010. +
-  ​<​br>​ +
-  <​li><​i>​Mluvnice současné češtiny: koncepce a zpracování</i>. LŠSS Praha, srpen 2010. +
-  ​<​br>​ +
-  <​li><​i>​Mluvnice současné češtiny</i>. EP Luxembourg, březen 2010. +
-  ​<​br>​ +
-  <​li><​i>​Mluvnice současné češtiny</i>. EK Brusel, březen 2010. +
-  ​<​br>​ +
-  <​li><​i>​Mluvnice současné češtiny</i>. PedF MU Brno, listopad 2009. +
-  ​<​br>​ +
-  <​li><​i>​Představení Mluvnice současné češtiny</i>. Pražský lingvistický kroužek, duben 2009. +
-  ​<​br>​ +
-  <​li><​i>​Introduction to Theory of Interventions</​i>​. Torontosrpen 2009 (konference "​Prescriptivism and patriotism from nationalism to globalization "). +
-  <​br>​ +
-  <​li><​i>​Koncept minimální intervence - alternativa k teorii jazykové kultury</i>. Jazykovědné sdružení Praha, květen 2007. +
-  ​<​br>​ +
-  <​li><​i>​Koncept minimální intervence</​i>​. FF UPOL (seminář prof. J. Kořenského)květen 2007. +
-  <​br>​ +
-  <​li><​i>​Spisovnost a její zdroje</i>. Pražský lingvistický kroužek, únor 2005. +
-  <​br>​ +
-</​ul>​ +
-<br>+
  
 ===== Editorství ===== ===== Editorství =====
  
-<​br>​ +  * Gladkova, H. – Cvrček, V. (eds): Sociální aspekty spisovných jazyků slovanských. Sborník příspěvků ze zasedání Komise pro spisovné slovanské jazyky při Mezinárodním komitétu slavistů Praha, 16. a 17. září 2005. Acta Slavica et Baltica VI. Univerzita Karlova v Praze – Filozofická fakulta, Euroslavica Praha 2006. ISBN 80-7308-155-5 (Filozofická fakulta), 80-85494-78-7 (Euroslavica) 
-<​ul>​ +  ​Petkevič, V., Adamovičová,​ A., Cvrček, V. (eds): ​[[https://​ucnk.ff.cuni.cz/​cs/​veda-a-vyzkum/publikace/|Radost z jazyků – Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka]]. Nakladatelství Lidové noviny. Praha 2014. ISBN: 978-80-7422-361-7 
-  <​br>​ +  ​Fidler, M. - Cvrček, V. (eds): Taming the Corpus. From Inflection and Lexis to Interpretation. Springer. ISBN: 978-3-319-98016-4,​ DOI: [[https://​www.springer.com/​gp/​book/​9783319980164|10.1007/​978-3-319-98017-1]] 
-  <li>Gladkova, H. – Cvrček, V. (eds): Sociální aspekty spisovných jazyků slovanských. Sborník příspěvků ze zasedání Komise pro spisovné slovanské jazyky při Mezinárodním komitétu slavistů Praha, 16. a 17. září 2005. Acta Slavica et Baltica VI. Univerzita Karlova v Praze – Filozofická fakulta, Euroslavica Praha 2006. ISBN 80-7308-155-5 (Filozofická fakulta), 80-85494-78-7 (Euroslavica) + 
-  ​<​br>​ +===== Zprávy a další ​===== 
-  <li>Petkevič, V., Adamovičová,​ A., Cvrček, V. (eds): ​<a href=http://​ucnk.ff.cuni.cz/​publikace.php#​radost>​Radost z jazyků – Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka</a>. Nakladatelství Lidové noviny. Praha 2014. ISBN: 978-80-7422-361-7 + 
-  ​<​br>​ +  ​* Cvrček, V.: Co je v ČNK nového I. Korpus - gramatika - axiologie 4/2011, (s. 9394). 
-  <li>Fidler, M. - Cvrček, V. (eds): ​<i>Taming the Corpus. From Inflection and Lexis to Interpretation</i>. Springer. ISBN: 978-3-319-98016-4,​ DOI: <a href=https://​www.springer.com/​gp/​book/​9783319980164>10.1007/​978-3-319-98017-1</a> +  ​* Cvrček, V.: The dictionary of Bohumil Hrabal (F. Čermák, V. Cvrček eds). Glottotheory 3/1. 2010, (s. 110111). 
-  <​br>​ +  ​* Cvrček, V.: Dictionary of Karel Čapek (ed. F. Čermák). Glottotheory 1. 2008, (s. 99100). 
-</ul> +  ​* Cvrček, V.: [[https://​trnka.ff.cuni.cz/​~cvrcek/​vesmir-html/​1-spor.html|Dlouholetý spor o jazykovou regulaci]]. Vesmír 2008/8, (s. 590). 
-<​br>​ +  ​* Cvrček, V.: [[https://​trnka.ff.cuni.cz/​~cvrcek/​vesmir-html/​2-hall.html|K osudu knihy Nechte svůj jazyk na pokoji!]]. Vesmír 2008/9, (s. 636). 
-<​br><​b>​Zprávy a další:</​b>​ +  ​* Cvrček, V.: [[https://​trnka.ff.cuni.cz/​~cvrcek/​vesmir-html/​3-chyby.html|Co jsou vlastně jazykové "​chyby"?​]] Vesmír 2008/10, (s. 729). 
-<br> +  ​* Cvrček, V.: [[https://​trnka.ff.cuni.cz/​~cvrcek/​vesmir-html/​4-regulace.html|Je jazyková regulace potřeba?]] Vesmír 2008/11, (s. 811). 
-<ul> +  ​* Cvrček, V.: [[http://​www.vesmir.cz/​clanek.php3?​CID=8135|O svobodě a odpovědnosti v jazyce]]. Vesmír 2009/1, (s. 6263). 
-  ​<​br>​ +  ​* [[http://​blog.aktualne.centrum.cz/​blogy/​vaclav-cvrcek.php|Jazykovědný blog na www.aktualne.cz]]
-  <li>Co je v ČNK nového I. Korpus - gramatika - axiologie 4/2011, (s. 93-94). +
-  ​<​br>​ +
-  <li>The dictionary of Bohumil Hrabal (F. Čermák, V. Cvrček eds). Glottotheory 3/1. 2010, (s. 110-111). +
-  ​<​br>​ +
-  <li>Dictionary of Karel Čapek (ed. F. Čermák). Glottotheory 1. 2008, (s. 99-100). +
-  ​<​br>​ +
-  <​li><​a href=https://​trnka.ff.cuni.cz/​users/cvrcek/​vesmir-html/​1-spor.html ​target=_blank>​Dlouholetý spor o jazykovou regulaci</a>. Vesmír 2008/8, (s. 590). +
-  ​<​br>​ +
-  <​li><​a href=https://​trnka.ff.cuni.cz/​users/cvrcek/​vesmir-html/​2-hall.html ​target=_blank>​K osudu knihy Nechte svůj jazyk na pokoji!</​a> ​Vesmír 2008/9, (s. 636). +
-  ​<​br>​ +
-  <​li><​a href=https://​trnka.ff.cuni.cz/​users/cvrcek/​vesmir-html/​3-chyby.html ​target=_blank>​Co jsou vlastně jazykové "chyby "?</​a> ​Vesmír 2008/10, (s. 729). +
-  ​<​br>​ +
-  <​li><​a href=https://​trnka.ff.cuni.cz/​users/cvrcek/​vesmir-html/​4-regulace.html ​target=_blank>​Je jazyková regulace potřeba?</​a> ​Vesmír 2008/11, (s. 811). +
-  ​<​br>​ +
-  <​li><​a href=http://​www.vesmir.cz/​clanek.php3?​CID=8135>O svobodě a odpovědnosti v jazyce</a>. Vesmír 2009/1, (s. 62-63). +
-  ​<​br>​ +
-  <​li><​i><​a href=http://​blog.aktualne.centrum.cz/​blogy/​vaclav-cvrcek.php>Jazykovědný blog na www.aktualne.cz</​a></​i>​ +
-  <​br>​ +
-</​ul>​ +
-<​br>​ +
-<​br><​a href=http://​ucnk.ff.cuni.cz/​stahni.php#​cvrcek>​Texty ke stažení/​Download</​a>​+