Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pojmy:reprezentativnost [2013/08/22 15:12]
alzbetavitkova
pojmy:reprezentativnost [2013/09/13 15:32] (aktuální)
Václav Cvrček Schvaleno pro 1. verzi
Řádek 3: Řádek 3:
 //​Reprezentativnost//​ a //​vyváženost//​ jsou v korpusové lingvistice často používané,​ ale nejednoznačně definované pojmy dotýkající se vztahu mezi [[pojmy:​korpus|korpusem]] (jako vybraným vzorkem jazyka) a jazykovou realitou (jako celou populací). Je třeba stále znovu zdůrazňovat,​ že žádný korpus nepokrývá kompletní spektrum užití žádného jazyka a že problém reprezentativnosti dosud nebyl uspokojivě vyřešen. V porovnání s metodami [[pojmy:​introspekce|introspekce]] či náhodným výběrem dokladů určitého jevu ovšem jde o výrazné přiblížení požadavku opakovatelnosti a ověřitelnosti výzkumů. //​Reprezentativnost//​ a //​vyváženost//​ jsou v korpusové lingvistice často používané,​ ale nejednoznačně definované pojmy dotýkající se vztahu mezi [[pojmy:​korpus|korpusem]] (jako vybraným vzorkem jazyka) a jazykovou realitou (jako celou populací). Je třeba stále znovu zdůrazňovat,​ že žádný korpus nepokrývá kompletní spektrum užití žádného jazyka a že problém reprezentativnosti dosud nebyl uspokojivě vyřešen. V porovnání s metodami [[pojmy:​introspekce|introspekce]] či náhodným výběrem dokladů určitého jevu ovšem jde o výrazné přiblížení požadavku opakovatelnosti a ověřitelnosti výzkumů.
  
-Obecně lze říci, že korpus je vzhledem k jazyku (v realitě tedy vzhledem ​k jeho části, např. jazyku psanému) **reprezentativní**,​ obsahuje-li v dostatečném množství texty všech jeho variet. Odpovídají-li poměry mezi varietami v korpusu jejich poměrům v reálném úzu, jedná se navíc o korpus **vyvážený** právě z hlediska užívání (v řadě [[cnk:​syn|SYN]] definovaného jako recepce textů určitého typu v určitém poměru). V jiných pohledech se však pojmy //​reprezentativnost//​ a //​vyváženost//​ zaměňují.+Obecně lze říci, že korpus je vzhledem k jazyku (resp. k jeho části, např. jazyku psanému) **reprezentativní**,​ obsahuje-li v dostatečném množství texty všech jeho variet. Odpovídají-li poměry mezi varietami v korpusu jejich poměrům v reálném úzu, jedná se navíc o korpus **vyvážený** právě z hlediska užívání (v řadě [[cnk:​syn|SYN]] definovaného jako recepce textů určitého typu v určitém poměru). V jiných pohledech se však pojmy //​reprezentativnost//​ a //​vyváženost//​ zaměňují.
  
 Tyto definice přinášejí řadu otázek: jaké množství textů je dostatečné,​ jak vymezit jednotlivé variety, a hlavně jak zjistit poměry jejich zastoupení v úzu? Motivace je však zřejmá: korpus by měl být věrným odrazem jazyka, malým vzorkem, který však v maximální možné míře odpovídá celku. Zásadním problémem je ovšem nemožnost skutečně objektivně měřit míru, v níž korpus jazyku odpovídá. ​ Tyto definice přinášejí řadu otázek: jaké množství textů je dostatečné,​ jak vymezit jednotlivé variety, a hlavně jak zjistit poměry jejich zastoupení v úzu? Motivace je však zřejmá: korpus by měl být věrným odrazem jazyka, malým vzorkem, který však v maximální možné míře odpovídá celku. Zásadním problémem je ovšem nemožnost skutečně objektivně měřit míru, v níž korpus jazyku odpovídá. ​
Řádek 13: Řádek 13:
 ====== Specializované korpusy ====== ====== Specializované korpusy ======
  
-Nereprezentují větší část jazykového úzu, ale podávají obraz o velmi specifickém užití jazyka.+Specializované korpusy nereprezentují jazykový úzus jako celek, ale informují nás o velmi specifickém užití jazyka, vzhledem k němuž můžou být - jsou-li kvalitně zpracovány - reprezentativní.
  
 Příklady: ​ Příklady: ​
Řádek 24: Řádek 24:
  
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====
 +
 <WRAP round box 49%> <WRAP round box 49%>
-[[pojmy:​struktura_korpusu|Struktura korpusu]] • [[pojmy:​atributy_strukturni|Strukturní atributy]] • [[cnk:​struktura#​korpusy_psane_soucasne_cestiny_rada_syn|Obecné a specializované korpusy řady SYN]] • [[cnk:​struktura|Struktura ​ČNK]] • [[pojmy:introspekce|Introspekce]]+[[pojmy:​struktura_korpusu|Struktura korpusu]] • [[pojmy:​atributy_strukturni|Strukturní atributy]] • [[cnk:​struktura|Korpusy ​ČNK]] • [[pojmy:referencni|Referenční korpusy]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​