Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pojmy:paralelni [2015/01/30 16:41]
Michala Vacíková [[[cnk:intercorp|Paralelní korpus InterCorp]]]
pojmy:paralelni [2015/04/13 09:58] (aktuální)
Václav Cvrček
Řádek 5: Řádek 5:
 **[[pojmy:​srovnatelny|Srovnatelné]] paralelní korpusy** jsou korpusy v různých jazycích, které usilují o to, aby jejich obsah byl srovnatelný,​ a to jak kvantitou (tedy aby byly stejně velké), tak kvalitou (aby obsahovaly texty stejného typu, žánru, odborného nebo jinak specifického jazyka). **[[pojmy:​srovnatelny|Srovnatelné]] paralelní korpusy** jsou korpusy v různých jazycích, které usilují o to, aby jejich obsah byl srovnatelný,​ a to jak kvantitou (tedy aby byly stejně velké), tak kvalitou (aby obsahovaly texty stejného typu, žánru, odborného nebo jinak specifického jazyka).
  
-**Překladové paralelní korpusy** jsou složeny z originálů a překladů stejných textů, které jsou vzájemně zarovnány (angl. [[pojmy:​alignment|aligned]]) na jednotkách různé úrovně (odstavec, věta/​skupina vět, popř. slovo nebo fráze). Uživatel tak může prohledávat korpus (libovolnou jazykovou mutaci textu) a sledovat jednotlivá překladová řešení v různých textech (od různých autorů a překladatelů),​ zjišťovat jejich četnosti a závislost na kontextu. Překladové paralelní korpusy (dvou jazyků) samozřejmě nemusejí obsahovat pouze originály a překlady, ale mohou obsahovat též dvojici překladů stejného textu ze třetího jazyka.+**Překladové paralelní korpusy** jsou složeny z originálů a překladů stejných textů, které jsou vzájemně zarovnány (angl. [[pojmy:​alignment|aligned]]) na jednotkách různé úrovně (odstavec, věta/​skupina vět, popř. slovo nebo fráze). Uživatel tak může prohledávat korpus (libovolnou jazykovou mutaci textu) a sledovat jednotlivá překladová řešení v různých textech (od různých autorů a překladatelů),​ zjišťovat jejich četnosti a závislost na kontextu. Překladové paralelní korpusy (dvou jazyků) samozřejmě nemusejí obsahovat pouze originály a překlady, ale mohou obsahovat též dvojici překladů stejného textu ze třetího jazyka. Příkladem vícejazyčného překladového paralelního korpusu je projekt ČNK [[cnk:​intercorp|InterCorp]].
  
 Paralelní korpusy jsou (dnes zatím spíše potenciálně) zdrojem dat pro kvalitnější překladové slovníky, kontrastivní gramatiky a studium specifických rysů jednotlivých jazyků i rozdílů mezi jazykem běžným a jazykem překladovým;​ jsou též vítaným praktickým zdrojem dat pro překladatele,​ překladová cvičení a jazykovou výuku. Paralelní korpusy jsou (dnes zatím spíše potenciálně) zdrojem dat pro kvalitnější překladové slovníky, kontrastivní gramatiky a studium specifických rysů jednotlivých jazyků i rozdílů mezi jazykem běžným a jazykem překladovým;​ jsou též vítaným praktickým zdrojem dat pro překladatele,​ překladová cvičení a jazykovou výuku.
- 
- ​[[cnk:​intercorp|Paralelní korpus InterCorp]] ​ 
- 
- 
  
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====