Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
manualy:kontext:zobrazeni [2018/08/08 14:28]
Jan Kocek
manualy:kontext:zobrazeni [2018/08/08 14:28] (aktuální)
Jan Kocek
Řádek 7: Řádek 7:
 Volba KWIC/Věta umožňuje rychle přepnout zobrazení [[pojmy:​konkordance|konkordance]] z výpisu vystředěného podle červeně zvýrazněného klíčového slova v kontextu ([[pojmy:​kwic|KWIC]]) na zobrazení, v němž každý konkordanční řádek obsahuje celou větu, v níž se  hledaný jev nachází. Volba KWIC/Věta umožňuje rychle přepnout zobrazení [[pojmy:​konkordance|konkordance]] z výpisu vystředěného podle červeně zvýrazněného klíčového slova v kontextu ([[pojmy:​kwic|KWIC]]) na zobrazení, v němž každý konkordanční řádek obsahuje celou větu, v níž se  hledaný jev nachází.
  
-[{{:​manualy:​kontext:​konkordance-veta.png?​direct&​700|Konkordance lemmatu //dřevo// v zobrazení po větách ​FIXME }}]+[{{:​manualy:​kontext:​konkordance-veta.png?​direct&​700|Konkordance lemmatu //dřevo// v zobrazení po větách }}]
  
 ===== Korpusová nastavení ===== ===== Korpusová nastavení =====