Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
manualy:kontext:kolokace [2018/08/03 17:20]
Václav Cvrček
manualy:kontext:kolokace [2018/08/08 14:18] (aktuální)
Jan Kocek
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Menu: Kolokace ====== ====== Menu: Kolokace ======
  
-[{{ :​manualy:​kontext:​kolokace-form.png?​direct&​300|Formulář pro specifikaci analýzy kolokací ​FIXME}}]+[{{ :​manualy:​kontext:​kolokace-form.png?​direct&​300|Formulář pro specifikaci analýzy kolokací }}]
  
 Jednou ze stěžejních vlastností rozhraní KonText je možnost identifikovat pomocí statistických metod [[pojmy:​kolokace|kolokace]] k vyhledanému slovu. Kolokací se přitom rozumí smysluplné,​ ustálené, syntagmatické spojení dvou (nebo víc) slov v blízkém kontextu. Kolokace je tvořena základovým slovem (**node**, většinou se jedná o [[pojmy:​kwic|KWIC]]) a kontextovým slovem (**kolokátem**). Seznam kolokátů, s kterými se hledané slovo nebo slovní spojení pojí, je základem korpusové analýzy, protože umožňuje vysledovat, jaký kontext je pro hledaný jev typický. ​ Jednou ze stěžejních vlastností rozhraní KonText je možnost identifikovat pomocí statistických metod [[pojmy:​kolokace|kolokace]] k vyhledanému slovu. Kolokací se přitom rozumí smysluplné,​ ustálené, syntagmatické spojení dvou (nebo víc) slov v blízkém kontextu. Kolokace je tvořena základovým slovem (**node**, většinou se jedná o [[pojmy:​kwic|KWIC]]) a kontextovým slovem (**kolokátem**). Seznam kolokátů, s kterými se hledané slovo nebo slovní spojení pojí, je základem korpusové analýzy, protože umožňuje vysledovat, jaký kontext je pro hledaný jev typický. ​
Řádek 19: Řádek 19:
 ===== Výpis kolokátů ===== ===== Výpis kolokátů =====
  
-[{{ :​manualy:​kontext:​kolokace-drevo.png?​direct&​300|Výpis kolokátů lemmatu //​dřevo// ​FIXME}}]+[{{ :​manualy:​kontext:​kolokace-drevo.png?​direct&​300|Výpis kolokátů lemmatu //dřevo// }}]
  
 Při setřídění výpisu podle [[pojmy:​logdice|logDice]] od njevyšší hodnoty se jako nejvýznamnější kolokační kandidáti ukazují tyto tvary: //​masivního//,​ //​tvrdého//,​ //kus//, //kovu//, //​tmavého//,​ //​dubového//​... Při setřídění výpisu podle [[pojmy:​logdice|logDice]] od njevyšší hodnoty se jako nejvýznamnější kolokační kandidáti ukazují tyto tvary: //​masivního//,​ //​tvrdého//,​ //kus//, //kovu//, //​tmavého//,​ //​dubového//​...