Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
manualy:kontext:frekvence [2018/08/03 16:58]
Václav Cvrček [Frekvenční seznam (výpis)]
manualy:kontext:frekvence [2018/08/08 12:18] (aktuální)
Jan Kocek
Řádek 18: Řádek 18:
   - frekvenční distribuci odrážející vzájemný vztah dvou atributů (pozičních i strukturních)   - frekvenční distribuci odrážející vzájemný vztah dvou atributů (pozičních i strukturních)
  
-[{{ :​manualy:​kontext:​fqdist-pozice.png?​direct&​300|Formulář pro víceúrovňovou frekvenční distribuci ([[pojmy:​atributy_pozicni|poziční atributy]]) ​FIXME}}]+[{{ :​manualy:​kontext:​fqdist-pozice.png?​direct&​300|Formulář pro víceúrovňovou frekvenční distribuci ([[pojmy:​atributy_pozicni|poziční atributy]]) }}]
  
 ==== Běžná frekvenční distribuce ==== ==== Běžná frekvenční distribuce ====
Řádek 26: Řádek 26:
 Dále je třeba zvolit, zda se frekvenční distribuce má počítat s ohledem na velikost písmen. Při volbě [[pojmy:​case-insensitive|case-insensitive]] jsou všechny položky převedeny na malá písmena bez ohledu na to, s jakou velikostí písmen se reálně v korpusu objevují. Dále je třeba zvolit, zda se frekvenční distribuce má počítat s ohledem na velikost písmen. Při volbě [[pojmy:​case-insensitive|case-insensitive]] jsou všechny položky převedeny na malá písmena bez ohledu na to, s jakou velikostí písmen se reálně v korpusu objevují.
  
-[{{ :​manualy:​kontext:​fqdist-reference.png?​direct&​300|Formulář pro frekvenční distribuci typů textů ​FIXME}}]+[{{ :​manualy:​kontext:​fqdist-reference.png?​direct&​300|Formulář pro frekvenční distribuci typů textů }}]
  
 Při vlastním nastavení frekvenční distribuce se nemusíme omezovat pouze na KWIC (jako je tomu v případě rychlých voleb). Může být počítána z kterékoli kontextové pozice v pravém nebo levém okolí od hledaného slova. Položka **Pozice** ve formuláři umožňuje vybrat jak pozice v levém (předcházejícím) kontextu (6L--1L), samotný KWIC, tak pozice v pravém (následujícím) kontextu (1R--6R). Číslování pozic (podle současné i starší notace) shrnuje následující tabulka: Při vlastním nastavení frekvenční distribuce se nemusíme omezovat pouze na KWIC (jako je tomu v případě rychlých voleb). Může být počítána z kterékoli kontextové pozice v pravém nebo levém okolí od hledaného slova. Položka **Pozice** ve formuláři umožňuje vybrat jak pozice v levém (předcházejícím) kontextu (6L--1L), samotný KWIC, tak pozice v pravém (následujícím) kontextu (1R--6R). Číslování pozic (podle současné i starší notace) shrnuje následující tabulka:
Řádek 62: Řádek 62:
 ===== Frekvenční seznam (výpis) ===== ===== Frekvenční seznam (výpis) =====
  
-[{{ :​manualy:​kontext:​fqdist-word-drevo.png?​direct&​300|Frekvenční distribuce slovních tvarů lemmatu //​dřevo// ​FIXME}}]+[{{ :​manualy:​kontext:​fqdist-word-drevo.png?​direct&​300|Frekvenční distribuce slovních tvarů lemmatu //dřevo// }}]
  
 Následující příklady využití frekvenční distribuce se vztahují ke korpusu [[cnk:​syn2015|SYN2015]] a dotazu na [[pojmy:​lemma|lemma]] //dřevo// (''​[lemma=%%"​%%dřevo%%"​%%]''​). ​ Následující příklady využití frekvenční distribuce se vztahují ke korpusu [[cnk:​syn2015|SYN2015]] a dotazu na [[pojmy:​lemma|lemma]] //dřevo// (''​[lemma=%%"​%%dřevo%%"​%%]''​). ​
Řádek 74: Řádek 74:
 Při kliknutí na nadpis sloupce se tabulka automaticky podle zvoleného sloupce přetřídí. Je tak možné získat i seznam setříděný abecedně (vedle běžného frekvenčně seřazeného výpisu). Při kliknutí na nadpis sloupce se tabulka automaticky podle zvoleného sloupce přetřídí. Je tak možné získat i seznam setříděný abecedně (vedle běžného frekvenčně seřazeného výpisu).
  
-[{{ :​manualy:​kontext:​fqdist-txtype-drevo.png?​direct&​300|Frekvenční distribuce textových typů a jejich skupin lemmatu //​dřevo// ​FIXME}}]+[{{ :​manualy:​kontext:​fqdist-txtype-drevo.png?​direct&​300|Frekvenční distribuce textových typů a jejich skupin lemmatu //dřevo// }}]
  
 Výpis frekvenční distribuce podle **strukturních atributů** má trochu odlišnou strukturu. Stejný zůstává sloupec s absolutní frekvencí a sloupec s **p/n** umožňující rychlé filtrování (v některých případech je znemožněna volba negativního filtru). ​ Výpis frekvenční distribuce podle **strukturních atributů** má trochu odlišnou strukturu. Stejný zůstává sloupec s absolutní frekvencí a sloupec s **p/n** umožňující rychlé filtrování (v některých případech je znemožněna volba negativního filtru). ​