Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
kurz:subkorpusy [2018/08/08 15:01]
Václav Cvrček [Vyzkoušejte si na závěr]
kurz:subkorpusy [2018/12/14 13:18] (aktuální)
Jan Kocek
Řádek 7: Řádek 7:
 Co jsou to metainformace a kde se o nich dozvíme více? [[pojmy:​metadata|Metainformace]],​ tj. informace o názvu, autorovi, roce vydání apod., obsahuje každý text v korpusu. Lze podle nich i vyhledávat – můžeme například najít všechny texty daného autora, texty, které jsou přeložené z konkrétního jazyka nebo které byly vydány v určitém časovém rozmezí. V mluvených korpusech lze vyhledávat podle sociolingvistických údajů týkajících se mluvčích, jako je věk, vzdělání či nářeční oblast (viz specializovaná [[kurz:​hledani_v_mluvenych_korpusech#​vyber_textu|bonusová lekce]]). ​ Co jsou to metainformace a kde se o nich dozvíme více? [[pojmy:​metadata|Metainformace]],​ tj. informace o názvu, autorovi, roce vydání apod., obsahuje každý text v korpusu. Lze podle nich i vyhledávat – můžeme například najít všechny texty daného autora, texty, které jsou přeložené z konkrétního jazyka nebo které byly vydány v určitém časovém rozmezí. V mluvených korpusech lze vyhledávat podle sociolingvistických údajů týkajících se mluvčích, jako je věk, vzdělání či nářeční oblast (viz specializovaná [[kurz:​hledani_v_mluvenych_korpusech#​vyber_textu|bonusová lekce]]). ​
  
-[{{ :​kurz:​holmes-metadata.png?​direct&​350|Zobrazení metadat v konkordanci ​FIXME}}]+[{{ :​kurz:​holmes-metadata.png?​direct&​350|Zobrazení metadat v konkordanci }}]
  
 Kde najdeme seznam příslušných metainformací? ​ Kde najdeme seznam příslušných metainformací? ​
Řádek 21: Řádek 21:
 Chceme-li např. v korpusu SYN2015 najít výskyty lemmatu //buňka// pouze v odborných textech z oboru biologie, budeme dotaz specifikovat následujícím způsobem: v kolonce **doc.txtype_group** zaškrtneme políčko **NFC: oborová**, v kolonce **doc.txtype** políčko **SCI: odborná literatura** a v kolonce **doc.genre** políčko **BIO: biologie**. Pokud chceme zjistit, kterých textů se daný výběr týká, stačí zmáčknout tlačítko **Zúžit výběr**. Objeví se okénko s aplikovaným filtrem a počtem pozic v daném výběru. Není-li už náš výběr příliš omezený, lze na něj dále aplikovat další filtry, případně jej celý zrušit kliknutím na volbu **Zrušit výběr**. Tak bychom mohli omezit původní filtr ještě požadavkem na výskyt pouze v příručkách referenčního typu (kolonka **doc.medium**),​ kam spadají např. encyklopedie,​ slovníky apod. Definitivní výběr by pak vypadal takto: Chceme-li např. v korpusu SYN2015 najít výskyty lemmatu //buňka// pouze v odborných textech z oboru biologie, budeme dotaz specifikovat následujícím způsobem: v kolonce **doc.txtype_group** zaškrtneme políčko **NFC: oborová**, v kolonce **doc.txtype** políčko **SCI: odborná literatura** a v kolonce **doc.genre** políčko **BIO: biologie**. Pokud chceme zjistit, kterých textů se daný výběr týká, stačí zmáčknout tlačítko **Zúžit výběr**. Objeví se okénko s aplikovaným filtrem a počtem pozic v daném výběru. Není-li už náš výběr příliš omezený, lze na něj dále aplikovat další filtry, případně jej celý zrušit kliknutím na volbu **Zrušit výběr**. Tak bychom mohli omezit původní filtr ještě požadavkem na výskyt pouze v příručkách referenčního typu (kolonka **doc.medium**),​ kam spadají např. encyklopedie,​ slovníky apod. Definitivní výběr by pak vypadal takto:
  
-[{{:​kurz:​vyber02.png?​800| Výběr textů na základě metainformací ​FIXME}}] +[{{:​kurz:​vyber02.png?​800| Výběr textů na základě metainformací }}] 
  
  
Řádek 76: Řádek 76:
 Subkorpusy můžeme spravovat a ty nepotřebné mazat v sekci **[[manualy:​kontext:​korpusy#​prehled_existujicich_subkorpusu|Mé subkorpusy]]**. ​ Subkorpusy můžeme spravovat a ty nepotřebné mazat v sekci **[[manualy:​kontext:​korpusy#​prehled_existujicich_subkorpusu|Mé subkorpusy]]**. ​
  
-[{{:​kurz:​smazatsubkorpus.png?​| Mé subkorpusy – možnost smazání subkorpusu ​FIXME}}]+[{{:​kurz:​smazatsubkorpus.png?​| Mé subkorpusy – možnost smazání subkorpusu }}]
  
 +==== Veřejné subkorpusy ====
  
 +Veřejné subkorpusy slouží ke zpřístupnění subkorpusu dalším uživatelům (např. z výukových či referenčních důvodů). V menu **Mé subkorpusy** lze vytvořit veřejné subkorpusy (pomocí volby **Veřejně přístupný**). Zaškrtnutím této volby se pro daný subkorpus vygeneruje jedinečný klíč, pomocí něhož ho budou moct vyvolat a používat i další uživatelé (za předpokladu,​ že mají práva používat výchozí korpus). Pro zveřejnění je rovněž potřeba vyplnit textovou specifikaci subkorpusu; vřele doporučujeme tuto část vytváření subkorpusu nepodceňovat,​ protože často je tento popis pro potenciální uživatele vašeho subkorpusu jedinou indicií, podle které můžou odhadnout jeho složení a účel. ​
  
 +Unikátní klíč lze zobrazit, pokud si uživatel vybere vytvořený korpus k práci a nechá si zobrazit informace o něm (odkaz na začátku drobečkové navigace pod logem KonText).
 +
 +Korpus je pak možné vyvolat v měnu **Veřejné subkorpusy** buď zadáním unikátního klíče, nebo podle příjmení autora subkorpusu (je třeba zadat alespoň 4 počáteční znaky). ​
  
 ===== Vyzkoušejte si na závěr ===== ===== Vyzkoušejte si na závěr =====