Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
kurz:hledani_v_mluvenych_korpusech [2018/08/08 17:38]
Michal Škrabal [Varianty slova protože]
kurz:hledani_v_mluvenych_korpusech [2018/08/13 15:26] (aktuální)
Václav Cvrček
Řádek 310: Řádek 310:
 [{{ :​kurz:​konk_with_sp_num_prekryv.png?​direct | Konkordance z korpusu ORAL2013 vč. struktury ''<​sp/>''​ a strukturních atributů ''​sp.num''​ a ''​sp.prekryv''​ }}] [{{ :​kurz:​konk_with_sp_num_prekryv.png?​direct | Konkordance z korpusu ORAL2013 vč. struktury ''<​sp/>''​ a strukturních atributů ''​sp.num''​ a ''​sp.prekryv''​ }}]
  
-==== Vizualizace v externím nástroji MluvKonk ==== 
  
-U složitějších dialogů může být luštění linearizovaných konkordancí poněkud náročné, nemluvě o tom, že je těžké na jejich základě nějak intuitivně nahlédnout strukturu dialogu. Pokud je pro vás právě tento aspekt dat důležitý,​ můžete zkusit konkordanci nahrát do externího nástroje [[https://​trnka.korpus.cz/​~lukes/​mluvkonk/​|MluvKonk]] FIXME a analýzu provést v něm. 
- 
-MluvKonk umí konkordanční řádek 
- 
-[{{ :​kurz:​oral_konk_kontext.png?​direct | Konkordanční řádek v KonTextu}}] 
- 
-přeformátovat do konkordanční tabulky, v níž má každý mluvčí vydělenou vlastní vrstvu: 
- 
-[{{ :​kurz:​oral_konk_mluvkonk.png?​direct | Stejný konkordanční řádek jako tabulka v MluvKonk.}}] 
- 
-Takové zobrazení může být užitečné zejména u složitějších dialogů s množstvím překryvů pocházejících z korpusu ORAL2013. Doplnění podobné funkce do KonTextu je ve stadiu plánování. 
 ===== Metainformace u KWIC ===== ===== Metainformace u KWIC =====