Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:dialekt:mapa [2018/05/17 14:11]
Michal Křen
cnk:dialekt:mapa [2019/01/09 09:59] (aktuální)
Martina Waclawičová [Jak citovat mapu]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Mapa nářečí českého jazyka ====== ====== Mapa nářečí českého jazyka ======
-{{ :​cnk:​dialekt:​nareci_cr.jpg?​direct&​1000 |}} 
  
 +{{ :​cnk:​dialekt:​nareci_cr_06012019.jpg?​direct&​1000 }}
  
 +Pozn.: Na mapě jsou vyznačena města s počtem obyvatel nad 25 tisíc.
 ====== Jak citovat mapu ====== ====== Jak citovat mapu ======
  
 <WRAP center round tip 80%> <WRAP center round tip 80%>
-Mapa zveřejněná na této stránce byla vytvořena s cílem umožnit veřejnosti aktuální přehled územního členění nářečí českého jazyka, do kterého jsou zařazovány získané nářeční nahrávky. Při tvorbě mapových podkladů a územního členění nářečí českého jazyka pro [[cnk:​dialekt|korpus DIALEKT]] jsme vycházeli především z Českého jazykového atlasu, Encyklopedického slovníku češtiny (2002) a Nástinu české dialektologie J. Běliče (1972). Ve zpřesňování hranic pokračujeme na základě dalších nářečních monografií a konzultací s kolegy ​z dialektologie i nadále, takže mapové podklady ještě procházejí vývojem. V případě, že mapu použijete ve vědecké ​práci, uvádějte ji prosím v bibliografii následujícím způsobem:+Mapa zveřejněná na této stránce byla vytvořena s cílem umožnit veřejnosti aktuální přehled územního členění nářečí českého jazyka, do kterého jsou zařazovány získané nářeční nahrávky. Při tvorbě mapových podkladů a územního členění nářečí českého jazyka pro [[cnk:​dialekt|korpus DIALEKT]] jsme vycházeli především z Českého jazykového atlasu, Encyklopedického slovníku češtiny (2002) a Nástinu české dialektologie J. Běliče (1972). Ve zpřesňování hranic pokračujeme ​i nadále ​na základě dalších nářečních monografií a konzultací s kolegy ​dialektology,​ kterým tímto děkujeme, takže mapové podklady ještě procházejí vývojem. V případě, že mapu použijete ve své práci, uvádějte ji prosím v bibliografii následujícím způsobem:
  
-Goláňová,​ H. – Kupka, K.: //Mapa nářečí českého jazyka//​. ​[Cit175. 2018]. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2018. Dostupné z WWW: http://​www.korpus.cz+Goláňová,​ H. – Kupka, K.: //Mapa nářečí českého jazyka//​. ​Verze ze dne 912019. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2019. Dostupné z WWW: http://​www.korpus.cz
 </​WRAP>​ </​WRAP>​