Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cnk:dialekt:mapa [2018/05/17 12:59]
Martina Waclawičová [10 Pohraničí moravské a slezské]
cnk:dialekt:mapa [2018/05/17 14:11] (aktuální)
Michal Křen
Řádek 2: Řádek 2:
 {{ :​cnk:​dialekt:​nareci_cr.jpg?​direct&​1000 |}} {{ :​cnk:​dialekt:​nareci_cr.jpg?​direct&​1000 |}}
  
-== Pozn. == + 
-Při tvorbě mapových podkladů a územního členění nářečí českého jazyka pro [[cnk:​dialekt|korpus DIALEKT]] jsme vycházeli především z Českého jazykového atlasu, Encyklopedického slovníku češtiny (2002) a Nástinu české dialektologie J. Běliče (1972). ​I nadále pokračujeme ve zpřesňování hranic na základě dalších nářečních monografií a konzultací s kolegy z dialektologie,​ takže mapové ​podlady ​ještě procházejí vývojem. ​+====== Jak citovat mapu ====== 
 + 
 +<WRAP center round tip 80%> 
 +Mapa zveřejněná na této stránce byla vytvořena s cílem umožnit veřejnosti aktuální přehled územního členění nářečí českého jazyka, do kterého jsou zařazovány získané nářeční nahrávky. ​Při tvorbě mapových podkladů a územního členění nářečí českého jazyka pro [[cnk:​dialekt|korpus DIALEKT]] jsme vycházeli především z Českého jazykového atlasu, Encyklopedického slovníku češtiny (2002) a Nástinu české dialektologie J. Běliče (1972). ​Ve zpřesňování hranic ​pokračujeme ​na základě dalších nářečních monografií a konzultací s kolegy z dialektologie ​i nadále, takže mapové ​podklady ​ještě procházejí vývojem. ​V případě, že mapu použijete ve vědecké práci, uvádějte ji prosím v bibliografii následujícím způsobem:​ 
 + 
 +Goláňová,​ H. – Kupka, K.: //Mapa nářečí českého jazyka//. [Cit. 17. 5. 2018]. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2018. Dostupné z WWW: http://​www.korpus.cz 
 +</​WRAP>​ 
 + 
 + 
 ====== Nářeční oblasti (skupiny), podskupiny, úseky, typy ====== ====== Nářeční oblasti (skupiny), podskupiny, úseky, typy ======
  
Řádek 104: Řádek 113:
  
 ==== 10 Pohraničí moravské a slezské ==== ==== 10 Pohraničí moravské a slezské ====
- 
-  ​ 
- 
-====== Jak citovat mapu ====== 
- 
-<WRAP center round tip 80%> 
-Mapa zveřejněná na této stránce byla vytvořena s cílem umožnit veřejnosti aktuální přehled územního členění nářečí českého jazyka, do kterého jsou zařazovány získané nářeční nahrávky. V případě, že ji použijete ve vědecké práci, uvádějte ji prosím v bibliografii následujícím způsobem: 
- 
-Goláňová,​ H. – Kupka, K.: Mapa nářečí českého jazyka. [Cit. 17. 5. 2018]. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2018. Dostupné z WWW: http://​www.korpus.cz 
-</​WRAP>​ 
- 
- 
- 
-