Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cnk:dialekt:archivhlasek [2018/08/28 14:46]
Martina Waclawičová [Archiv diferenčních hlásek nářečí českého jazyka]
cnk:dialekt:archivhlasek [2018/09/04 10:54] (aktuální)
Hana Goláňová [Jak citovat archiv nářečních hlásek]
Řádek 104: Řádek 104:
 Archiv diferenčních hlásek nářečí českého jazyka byl vytvořen s cílem podat veřejnosti základní přehled nářečních hlásek češtiny, které se vyskytují v korpusu DIALEKT a bývají uváděny i v nářečních monografiích. V případě, že byste na něj odkazovali ve své práci, uvádějte jej prosím v bibliografii následujícím způsobem: Archiv diferenčních hlásek nářečí českého jazyka byl vytvořen s cílem podat veřejnosti základní přehled nářečních hlásek češtiny, které se vyskytují v korpusu DIALEKT a bývají uváděny i v nářečních monografiích. V případě, že byste na něj odkazovali ve své práci, uvádějte jej prosím v bibliografii následujícím způsobem:
  
-Goláňová,​ H. – Waclawičová,​ M.: Archiv diferenčních hlásek nářečí českého jazyka. Verze ze dne 2. 8. 2018. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2018. Dostupné z WWW: http://​www.korpus.cz+Goláňová,​ H. – Waclawičová,​ M.: //Archiv diferenčních hlásek nářečí českého jazyka//. Verze ze dne 2. 8. 2018. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2018. Dostupné z WWW: http://​www.korpus.cz
 </​WRAP>​ </​WRAP>​