Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cnk:dialekt:archivhlasek [2018/05/16 09:15]
Martina Waclawičová
cnk:dialekt:archivhlasek [2018/05/17 13:01] (aktuální)
Martina Waclawičová
Řádek 98: Řádek 98:
 ^ -ǝ ^ znělá výslovnost koncové souhlásky | severovýchodočeská nářeční oblast | {{ :​cnk:​dialekt:​012-c-svc-1968_a90.mp3 |}} | //​žid**ǝ**//​ | Trstěnice; 1968\\ (okr. Svitavy) |  ^ -ǝ ^ znělá výslovnost koncové souhlásky | severovýchodočeská nářeční oblast | {{ :​cnk:​dialekt:​012-c-svc-1968_a90.mp3 |}} | //​žid**ǝ**//​ | Trstěnice; 1968\\ (okr. Svitavy) | 
 |:::​|:::​|:::​| {{ :​cnk:​dialekt:​012-c-svc-1968_a92.mp3 |}} | //​diž**ǝ** potom wona mu nechťela// | Trstěnice; 1968\\ (okr. Svitavy) | |:::​|:::​|:::​| {{ :​cnk:​dialekt:​012-c-svc-1968_a92.mp3 |}} | //​diž**ǝ** potom wona mu nechťela// | Trstěnice; 1968\\ (okr. Svitavy) |
 +
 +====== Jak citovat archiv nářečních hlásek ======
 +
 +<WRAP center round tip 80%>
 +Archiv diferenčních hlásek nářečí českého jazyka byl vytvořen s cílem podat veřejnosti základní přehled nářečních hlásek češtiny, které se vyskytují v korpusu DIALEKT a bývají uváděny i v nářečních monografiích. V případě, že byste na něj odkazovali ve vědecké práci, uvádějte jej prosím v bibliografii následujícím způsobem:
 +
 +Goláňová,​ H. – Waclawičová,​ M.: Archiv diferenčních hlásek nářečí českého jazyka. [Cit. 17. 5. 2018]. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2018. Dostupné z WWW: http://​www.korpus.cz
 +</​WRAP>​
 +